Generalforsamling

Generalforsamling20. marts 2014

På Asfaltindustriens generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 20. marts 2014, overtog adm. direktør Anders Kargo som planlagt Thomas Rask Jensens plads i bestyrelsen, som følge af stillingsskifte i NCC Roads A/S...


Asfaltindustriens generalforsamling 20. marts 2014
 

Torsdag den 20. marts 2014 holdt Asfaltindustriens Brancheforening og Arbejdsgiverforening den årlige generalforsamling.
På generalforsamlingen afløste Anders Kargo, adm. dir. NCC Roads, som ventet Thomas Rask Jensen, også NCC, i bestyrelsen som følge af stillingsskifte i NCC og efter Thomas Rask Jensens eget ønske. Desuden blev Claus Terkildsen, Colas, genvalgt til bestyrelsen som i dag således ud:

- Hans Oluf Krog, Colas Danmark A/S, formand
- Claus Terkildsen, Lemminkäinen A/S, næstformand, Brancheforeningen
- John Kruse Larsen, Pankas A/S, næstformand, Arbejdsgiverforeningen
- Hans Christian Munck, Munck Asfalt a/s
- Lars Kim Jørgensen, Arkil A/S Asfalt
- Anders Kargo, NCC Roads A/S
Som intern revisor genvalgtes Finn Jensen, DOB I/S, og som ekstern, revisionshuset Buus Jensen.
Asfaltindustrien kom som forening ud af 2013 med et underskud og lidt mindre egenkapital. Det skyldtes bl.a. ekstra ubudgetterede udgifter til lobbyvirksomhed. I 2014 ventes igen et mindre overskud.
Regnskab og budget blev godkendt, og det i forvejen konkurrencedygtige kontingent blev fastholdt.
Formanden konstaterede i sin beretning, at asfaltåret startede koldt men sluttede mildt, og at produktionen på 3,48 mio. tons var lidt højere end 2012, hvor den var på 3,35 mio. tons. Konjunkturerne er stadig en udfordring og det kommunale marked svigter - igen.

Ikke desto mindre er Asfaltindustrien til stadighed synlig og proaktiv og har i det forløbne år bl.a. haft fokus på funktionsudbud i byer der ikke duer, på 6-månedersdagen der er blevet ændret, på genbrug, der slog rekord, og på arbejdsmiljøet, der er godt i branchen og ikke mindst på Asfaltskolen. Formanden fremhævede også de 9 valgmøder branchen og en række ildsjæle fra virksomhederne afholdt op til kommunalvalget i november 2013.
Foreningen vil også i 2014 optræde proaktiv og synlig ikke mindst når det gælder det kommunale vejvedli-geholdelsesefterslæb. Her opfordrede formanden de enkelte virksomheder til at spille en aktiv rolle lokalt.
I starten af 2014 blev Skanskas asfaltaktiviteter i Danmark overtaget af hhv. Colas og Munck som et naturligt led i den konsolidering, der i disse år præger branchen. Og vi fik afsluttet overenskomstforhandlinger på tilfredsstillende vis med en treårig overenskomst, ansvarlige lønstigninger og fokus på mere fleksibilitet.
Dirigenten, Per Kjærsgaard, takkede for en god, retvisende beretning og spurgte, om der var bemærkninger. Det var der ikke og formandens beretning blev herefter godkendt.
Veje øger produktiviteten

På medlemsmødet forud for den velbesøgte generalforsamling talte Niels C. Beier, sekretariatschef i Produktivitetskommissionen, og Erik Østergaard, adm. dir. DTL og tidligere medlem af Infrastruktur - og Trængselskommissionerne. Konklusionen var, at gode veje og god infrastruktur er en forudsætning for Danmarks produktivitet. Se indlægsholdernes powerpoints her:

Produktivitetskommissionen
Dansk Transport og Logistik
 

Fakta: Asfaltindustrien er branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje. Foreningen varetager medlemmernes faglige, erhvervsøkonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser – herunder også overenskomstforhandlinger. Asfaltindustriens Sekretariatsfællesskab omfatter desuden Dansk Vejforening, Ankenævn for biler, Sikre Veje, ITS Danmark, Asfaltbranchens Fællesudvalg og Sekretariat for Asfaltindustriens Uddannelses- og Udviklingsfonde.

 
Yderligere oplysninger:
Direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien
E-mail a@asfaltindustrien.dk / telefon 36 78 08 22 / mobil 40 43 93 70


 
Medlemmer