Sikre veje

Sikre veje20. marts 2017

Gode velholdte veje unden huller og med striber, der er til at se om natten og i regnvej, er sikre veje. Det bekræfter ny forskning fra DTU.


På billedet ses Post Doc på DTU, Kira Hyldekær Janstrup, og direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien, i en pause i et super spændende møde om sammenhængen mellem vejens tilstand, uheld og samfundsøkonomi på DTU. Forskning tyder stærkt på, at det er en god forretning at have sikre veje uden huller og med striber der er til at se - også når de er våde og det er mørkt. Asfaltindustrien er med til at støtte Kiras post doc, for vi ønsker at overbevise politikerne om, at der skal bruges flere penge på veje - for det er dyrt at lade være og urimeligt overfor de trafikofre, der kunne være reddet, hvis vejen og den udstyr havde været i orden.

Anders Hundahl og Kira Hyldekær Janstrup diskuterer et eksempel fra Aarhus der vedrører cyklister, hvor det fremgår, af et kvalitativt studie, at vejens tilstand er dén største uheldsfaktor – mere betydende end både køretøjet og trafikanten, hvilket er overraskende i forhold til gængs viden, hvor vejens tilstand ikke vægtes så højt. Noget tyder på, at eksemplet er generelt retvisende og den kommende tids forskning vil efterprøve dette.

- Det er rigtig godt, at vi støtter op om denne Post Doc på DTU. For det er meget vigtigt at få belyst og bevist sammenhængen mellem trafikulykker, vejens tilstand og samfundsøkonomi, siger Anders Hundahl.

- Asfaltindustriens investering er jeg sikker på vil komme os alle til gavn – trafikanter og borgere såvel som leverandører og entreprenører. Den skal give os fundamentet til at løfte prioritetsdiskussionen, så vi ikke tænker i kasser men ser tingene i et overodnet perspektiv, som ikke regner i kroner for den enkelte kommune eller Vejdirektoratet, men i stedet regner i samfundsøkonomi. For det er jo tosset, hvis vi kan spare milliarder på gode veje og investeringen så ikke bliver taget, fordi den kasser, kommunens vejbudget, som skal betale, ikke får gavn af den besparelser der kommemr på regionens sygehuse. For slet ikke at tale om de skæbner og lidelser for de arme mennesker, som kommer til skade i trafikken, slutter Hundahl og tilføjer, at emnet er mere aktuelt end nogenside i forbindelse med debatten om selvkørende biler og som netop har behov for god afstribning og gode veje for at kunne fungere optimalt.
Medlemmer