Grøn Infrastruktur

Grøn Infrastruktur2. januar 2014

I slutningen af 2013 blev der afholdt en workshop om grøn infrastruktur i København. Workshoppen var med 52 besøgende fra 12 lande fyldt op. Asfaltindustrien var med og fremlagde branchens synspunkter.


Grøn Infrastuktur

Den 28. og 29. november 2013 blev der holdt workshop om grøn infrastruktur. Stedet var det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København. Arrangørerne var Vejdirektoratet, RUC, DTU og NCC Roads. Baggrunden er, at Statens Forskningsråd havde givet 2 mio. EUR til det såkaldte COOEE projekt – CO2 Energy Efficiency, der blev afrapporteret på workshoppen.

Der var en række indlæg og de to dage som alle er lagt ud på projektets hjemmesiden – se nedenfor.

 

Fra Asfaltindustriens synspunkt er det værd at fremhæve, at direktør i Vejdirektoratet, Niels Christian Skov Andersen, sagde, at direktoratets resultatkontrakter har fokus på, hvordan staten får mest vej for pengene her og nu, og at det ikke altid rimer med hvordan vi på langt sigt får skabt værdi for samfundet – herunder får implementeret og brugt grøn infrastruktur.

 

Anders Hundahl, direktør i Asfaltindustrien, pegede på, at udvikling og skabelse af arbejdspladser som følger heraf kræver en velfungerende hjemmemarked på et vist niveau. Og Danmark er desværre i den situation i øjeblikket, at kommunerne bruger så lidt på veje, at det ikke giver megen mening, at stats på grøn infrastruktur her i landet. En situation der forhåbentligt ændres, når projekter som COOEE kommer til fleres kendskab.

Steve Phillips fra de europæiske vejdirektoraters forening mener, at vi i Europa står overfor fire hovedudfordringer:
1) Vedligeholdelsesefterslæbet på vejene
2) Klimaændringerne
3) Multimodale transportformer
4) Implementering af ITS

Per Homan Jespersen, RUC, sagde, at skal vi nå diverse klimamål hjælper teknikken alene os ikke – vi må indstille os på adfærdsændringer.

 

Du kan læse alle de mange spændende indlæg her:

www.cooee-co2.dk
Medlemmer