Gyllekøretøjers slid på vejene

Gyllekøretøjers slid på vejene 25. august 2014

Asfaltindustriens kommentar til gyllekøretøjers slid på vejene


Gyllekøretøjers slid på vejene

Siden Trafikstyrelsen den 18. marts 2011 gav tilladelse til, at køretøjer, med kommunens accept, kan køre med forhøjet akseltryk (10 ton mod før 8 ton), har det været drøftet, om det giver mere slid på vejen med tungere (gylle)køretøjer. For slid koster ekstra i vejvedligeholdelse, og hvem skal nu betale? Kommunen, der ejer vejen? Landmanden, der kører med tungere køretøj? Eller entreprenøren, der måske har ansvaret for at vedligeholde vejen i en 15 års funktionskontrakt?

Asfaltindustrien mener, at landbruget skal have gode rammebetingelser – herunder gode veje og ensartede regler fra kommune til kommune. Vi medvirker gerne hertil ved f.eks. at indgå i en hurtigt arbejdende faglig/teknisk arbejdsgruppe f.eks. i KL-regi, der skal finde ud af, hvad der er op og ned på tunge køretøjers tryk/slid på vejen/rabatten, idet der er udgivet forskellige undersøgeler med øjensynligt forskellige konklusioner vedrørende tryk/slid. Vi er åbne over for inddragelse af objektiv tredjepart heri – f.eks. Trafikstyrelsen.

Såvel vores praktiske erfaringer som teoretiske undersøgelser foretaget af Grontmij viser dog, at store, brede køretøjer slider mere på de svage vejkanter end sædvanlige lastbiler/køretøjer. Det, som landbrugets, ved Danske Maskinstationer og Entreprenører, seneste undersøgelse korrekt viser, er, at de brede dæk trykker mindre pr. cm2 på overfladen. Men problemet er, at trykket fra tungere vogne forplanter sig nedad i dybden og ødelægger veje nedefra. Og da store vogne med brede dæk oftere kommer ud i kanten/rabatten på smalle veje, gør de betydelig skade her.

Heldigvis findes der gode, billige løsninger som kantforstærkninger og vigepladser. Kommunen behøver altså ikke lave helt nye veje for at give landbruget og deres nye store køretøjer gode betingelser.

Det er godt, at landbruget investerer og øger produktivitet og indtjening ved brug af større maskiner. Også kommunerne tjener på, at landbruget trives. Men det er ikke rimeligt, at en entreprenør risikerer tab, fordi han har overtaget ansvaret for at drive en smal, svagt befæstet vej, f.eks. i en funktionskontrakt, og så pludselig opdager, at kommunen har omdannet den til trafikeret vej for kæmpekøretøjer.

Anders Hundahl, Adm. direktør

 

- Brev fra Trafikstyrelsen af 18. marts 2011 vedrørende gyllekøretøjer

- Sammenfatning af undersøgelserne

- Accelereret nedbrydning af svage belægninger under gylletransport fra 2012
- Accelereret nedbrydning af svage belægninger under gylletransport 2 2014

- Gylletransport på vejnettet øget slid på vejnettet?
Medlemmer