Hjælp landbruget og spar penge

Hjælp landbruget og spar penge17. maj 2023

Forår betyder pløjning, harvning og såning, men det betyder samtidig en øget landbrugstrafik og stor stigning i slid på de små veje i kommuner med landbrugsjord. Asfaltindustrien anbefaler at landbrugskommuner sørger for at sikre de små veje med sideforstærkninger m.v.


Nedenstående har udsendt som pressemeddelelse i maj 2023, udsendt af Asfaltindustrien og har været bragt i en række lokal- ,regional- og landbrugsmedier

Hjælp landbruget og spar penge med vej-forstærkninger

Forår betyder pløjning, harvning og såning, men det betyder samtidig en øget landbrugstrafik og stor stigning i slid på de små veje i kommuner med landbrugsjord.
125.000 jobs kan relateres til aktiviteter i landbruget, og med en årlig landbrugseksport på 162 mia. kr. er landbruget et af Danmarks vigtigste erhverv. Ved at investere i større maskiner sikrer landbruget nødvendig produktivitet; men medaljen har en bagside, for de brede og tunge maskiner og køretøjer er en udfordring for de mange små og ofte gamle og svage veje på landet.
Brede og tunge landbrugsmaskiner øger nemlig sliddet på vejene med 34 %, og det kan medføre dyre skader og i værste fald, at veje kollapser. Det viser en analyse fra Asfaltindustrien.
”De store gyllekøretøjer med brede aksler og dæk kommer let ud i de skrøbelige vejsider og i rabatten, og det slider meget på vejene. Også selvom landmanden kører med brede dæk med lavt tryk for at skåne vejen,” siger Anders Hundahl, direktør i Asfaltindustrien
og fortsætter:”Derfor anbefaler vi, at landbrugskommuner proaktivt arbejder med forstærkning, sideudvidelser, rabatopbygning og vigepladser, så en stor gylletransport ikke behøver at køre ud i rabatten, når den møder en modkørende bil. Og hvis de alligevel kommer derud, ja så er veje forberedt til at kunne modstå det øgede slid”, siger Anders Hundahl.

Vedligehold er billigere end lapning
Der er god grund til at være på forkant og vedligeholde veje i stedet for at lappe dem, som der opstår problemer. Der er nemlig en markant omkostningsforskel.
”Da det koster 2-3 gange så meget at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde den i tide, og meget mere hvis en vej decideret kollapser, er der gode penge at spare ved at reagere i tide,” slutter Anders Hundahl, der opfordrer landets landbrugskommuner til at være ekstra opmærksomme på deres små veje, der skal bære de tunge maskiner.

Fakta:
Gyllevogne 2014 sammenfatning (3) (asfaltindustrien.dk)
Medlemmer