Fremkommelighed og vejarbejder

Fremkommelighed og vejarbejder27. august 2013

Trængselskommissionen ser for øjeblikket på en idé om at indføre betaling for at grave i en vej. Målet er at få et instrument til at gøre den tid, der arbejdes på vejen, kortere, og dermed nedbringe trængslen. Samme tanker er i den nye Vejlov, som ventes til efteråret.


Erfaringerne fra arbejderne med Øresundsbroen og motorvejen Sønderborg-Kliplev viser, at hvis man indretter udbuddet af en vej sådan, at der gives en belønning for at blive hurtigt færdig, bliver arbejdet færdigt betydeligt før tid.
Straf virker derimod ikke. En bod, som vi nogle gange ser det og som træder i kraft, hvis arbejdet overskrides med en dag, øger ikke incitamentet til at blive hurtigt færdig. Det øger incitamentet til at blive færdig til tiden.
Og en afgift, der lægges ind som standard på alle vejarbejder, vil heller ikke øge incitamentet til at gøre sig hurtig færdig. Den vil hæve prisniveauet generelt.
Derfor appellerer vi til, at man med udgangspunkt i modellen fra Øresund og Sønderborg-Kliplevmotorvejen udvikler et incitamentssystem, hvor entreprenørerne og de involverede parter belønnes positivt for at blive hurtigt færdig.
Det er vigtigt at tænke alle aktører ind – ofte er det ikke én aktørs ansvar alene at blive hurtigt færdig. Hvis ledningsentreprenøren f.eks. er klar til at dække til, mens rådgiver eller kunde ikke har tid til at godkende, hjælper det jo ikke at belønne entreprenøren alene. Det er også vigtigt, at vi ikke går på kompromis med sikkerheden – hverken for trafikanter eller medarbejdere. Sikkerhed må derfor ikke være et konkurrenceparameter, som man kan slække på for at blive hurtigt færdig. Endelig skal man tænke på de barrierer, der er for at blive hurtigt færdig – f.eks. vejr- og naboforhold. Det nytter ikke at forhaste processen, hvis vi f.eks. ikke må arbejde om natten eller frost gør, at vi ikke kan komme i jorden.
Med disse forbehold in mente mener vi imidlertid, at vi i myndighederne og branchen bør gå i dialog om, hvordan vi sammen gør det lidt bedre og lidt hurtigere, når vi arbejder på vejene. Til glæde for københavnske trafikanter og beboere, der får færre gener, til glæde for Københavns Kommune, der får projekter færdigt hurtigere, og til glæde for samfundet, der får færre trængselsproblemer.
Yderligere oplysninger:
Direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien
E-mail a@asfaltindustrien.dk / telefon 36 78 08 22 / mobil 40 43 93 70
 
Medlemmer