Ikke-destruktiv tilstandsvurdering af veje

Ikke-destruktiv tilstandsvurdering af veje16. november 2016

Ikke-destruktiv tilstandsvurdering og lagtykkelsesbestemmelse af vejbelægninger – helt uden opboring.


Nu kan man foretage tilstandsvurderinger af veje og stier – helt uden opboring, opgravninger eller anden tidskrævende destruktive prøvningsteknik. Med en ikke-destruktiv måleteknik er det muligt at afdække belægningstykkelser, samt udvaskninger og andre former for grovere belægningsnedbrydning nede i belægningen, på et langt tidligere tidspunkt, end når skaderne slår igennem og bliver synlige på vejoverfladen.

 

Du kan læse mere om ikke-destruktiv tilstandsvurdering af veje her.

 

Kontaktperson er

Allan Skydsbæk Hansen, Konsulent
Mobil +45 72 20 28 12
alsh@teknologisk.dk
Medlemmer