INFRA LCA

INFRA LCA7. december 2022
InfraLCA anvendes til at analysere og beregne miljøpåvirkning og CO2-fodaftryk fra de produkter, materialer, transport og arbejder, der anvendes i infrastrukturanlægsprojekter - læs mere her

En betingelse for at vi kan opstille egentlige krav til, hvor meget CO2, der maksimalt må udledes fra vores anlægsprojekter er, at vi kender CO2-udledningen i dag – det vil sige, at vi skal kende en såkaldt baseline. Det skriver Vejdirektoratet på en meget informativ side om, hvordan du som fagperson i vejbranchen kommer igang med den grønne omstilling eller, hvis du er igang, hvordan du kommer videre. Siden indeholder også links til gratis webinarer.

En anden betingelse er, at vi også er i stand til at analysere, om vores leverandører og samarbejdspartnere kan leve op til de krav, vi opstiller til CO2-reduktion, og at der er enighed om, hvordan man måler og dokumenterer den faktiske CO2-udledning fra et givent produkt.

InfraLCA kan bruges til at opstille krav og analysere faktisk CO2-udledning, og skal kunne opgøre CO2-udledningen i et livscyklus-perspektiv – også kaldet Life Cycle Assessment (LCA). Med EPD’er (miljøvaredeklarationer) kan miljøpåvirkningen for leverandørernes produkter opgøres meget præcist. Disse EPD’er er tredjepartsverificerede og publicerede og kan dermed indgå som accepterede data.

Læs mere her: InfraLCA (vejdirektoratet.dk)
Medlemmer