Infrastruktur

Infrastruktur17. september 2015

Erhvervsstøtte nej tak – infrastruktur ja tak. Kommunerne får mere ud af at investere i veje end i endnu mere erhvervsservice.


Klumme i Jyllands Posten, torsdag den 17. september 2015 af Anders Hundlahl, dir., Asfaltindustrien

”Kommunerne skruer gevaldigt op for erhvervsstøtten” – sådan lød overskriften i Jyllands Posten den 18. august 2015 i anledning af, at kommunerne siden 2007 næsten har fordoblet deres støtte til erhvervslivet – fra 556 mio. kr. til 959 mio. kr. i dag. Artiklen konkluderer, at der ikke er en klar fornemmelse af, om støtten virker. Forleden fik vi forklaringen på, hvorfor støtten – måske – ikke virker: DIs årlige rapport om det lokale erhvervsklima konkluderer, at infrastruktur for 6. år i træk er det område, som kommunerne ifølge virksomhederne bør tage fat på, for at styrke det lokale erhvervslivs vækstmuligheder – og ikke endnu mere erhvervsstøtte.

Det bør ikke komme som en overraskelse, at infrastruktur og transport igen i år er topscorer, når virksomhederne selv har ordet. For mange virksomheder spiller en velfungerende infrastruktur en central rolle i forhold til at tiltrække kvalificerede medarbejdere og sikre effektiv transport af varer.

I øjeblikket er kommunerne ved at lægge sidste hånd på budgetterne til 2016. Derfor skal der herfra lyde en klar og tydelig opfordring: Tænk jeg godt om inden I igen putter millioner i erhvervsstøtte, som erhvervslivet – måske – ikke ønsker.

Jeg har ikke noget mod erhvervsservice eller de embedsmænd der arbejder dér. Jeg har tværtimod ofte været i kontakt med kompetente embedsmænd som gør et godt stykke arbejde. Men det er altså ikke endnu en kommunikationsmedarbejder eller endnu en netværkskoordinator, virksomhederne har brug for – det er bedre rammebetingelser i form af god infrastruktur og velholdte veje. I de store byer kæmper vi med trængselsproblemer på indfaldsvejene. Og på landet slås landbruget med dårlige veje til deres nye, store køretøjer.

Asfaltindustrien har noget på spil her – vi lever at lave veje og dermed af, at kommunerne prioriterer infrastrukturen. Men det rører ikke ved fakta – at erhvervslivet ønsker bedre rammebetingeler, her unde bedre veje, for at kunne skabe arbejdspladser og vækst. Og at det koster kommunen 2 – 3 gange så meget at lappe på en hullet vej i forhold til at vedligeholde i tide.

Kommuner ved godt, at erhvervslivet ønsker bedre infrastruktur – det hører jeg, når jeg mødes med politikerne. Men åbenbart er fristelsen til at ansætte en kommunikationsmedarbejder til at markedsføre erhvervsservice for stor i forhold til at tage det lange, seje træk med at få udbygget og vedligeholdt infrastrukturen.

DI forslår en masterplan for de trafikale investeringer, hvor kommunerne i fællesskab og samme med staten prioriterer de projekter, der skaber de bedste vækstbetingelser for virksomhederne.

Vi foreslår, at planen suppleres med en Vejfond, der skal kickstarte investeringerne og give kommunerne en hjælpende hånd. Det er infrastruktur der skaber arbejdspladser, vækst og velfærd – ikke endnu mere erhvervsservice.
Medlemmer