Infrastruktur

Infrastruktur4. februar 2021

Danmarks vejnet er under pres og kalder på langsigtede investeringer. Men der er også fortrøstning at spore i asfaltbranchen over kommende politisk plan for infrastruktur; læs interview med Asfaltindustriens direktør i Bygge- & Anlægsavisen


Bygge- & Anlægsavisen har talt med CEO Anders Hundahl i Asfaltindustrien om situationen nu og her – og om fremtidsperspektiverne frem mod den grønne omstilling.
Hvordan er humøret hos jer efter en finanslov for 2021 uden ekstra penge afsat til vejnettet?
-Det er ikke højt. Statens veje forfalder. Der bliver længere og længere køer. Manglende vedligehold giver kun flere trafikuheld og større samfundsmæssige udgifter på langt sigt. MEN: Finansminister Nicolai Wammen har også lovet en infrastrukturplan, så jeg er egentlig fortrøstningsfuld. Men der er bare ikke afsat midler nu og her, hvilket får konsekvenser i hvert fald over de kommende to år.

Læs resten af interviewet her.
Medlemmer