Interview med Ayberk Özcan

Interview med Ayberk Özcan10. juli 2015

Billede: Ismail Ertug, MEP, Ayberk Özcan, formand EAPA, og John Kruse Larsen, næstformand EAPA.


Under deltagelsen af EAPAs symposium i Istanbul fik Asfaltindustrien mulighed for at tale med EAPAs formand, Ayberk Özcan, om fremtidsperspektiverne for branchen i Europa og hvilke udfordringer branchen står overfor.

”Først og fremmest, tak fordi at du vil tage dig tid til at tale med os. Kan du fortælle os lidt om fremtidsudsigterne for asfaltbranchen i Europa?”

- Faktisk, så bor jeg ikke i Europa, men qua min rolle som formand for EAPA, så giver det mig et godt indblik i branchen alligevel. Hvad angår fremtiden for vores branche, så er jeg ikke så pessimistisk som andre. Det er sandt, at det har været hårde tider for vores branche, især med den finansielle krise, men jeg føler, at vi er nået et punkt, hvor det efterhånden kun kan blive bedre. Samtidig ser Europa ud til, at have færdiggjort store dele af deres vejinfrastrukturnet, men det skal stadig vedligeholdes. Først og fremmest fordi, at der til stadighed bliver mere og mere handel, som gør, at det vil være nødvendigt at vedligeholde vejene. Jeg føler mig optimistisk hvad angår branchens fremtid.

”Hvordan mener du, at vi bedst kan påvirke beslutningstagere om at investere i asfalt?”

- De sidste 1-2 år har vi i EAPA arbejdet målrettet på at promovere asfalt. Som vi hørte under symposiet, så er de sociale medier blevet gode redskaber til at promovere asfalt, men vi skal huske på, at det ikke udelukkende må handle om de sociale medier. EAPA har tidligere været meget fokuserede på det tekniske aspekt af asfalt, og ikke i så høj grad på det sociale og finansielle aspekt. Vi er nu blevet bedre til at finde en balance i mellem de forskellige aspekter, således, at vi bedst muligt kan skabe incitamenter for at der investeres i asfalt og vejene. Det er dog en udfordring, da mange regeringer udelukkende ser disse investeringer som en belastning – så snart der er økonomiske problemer, så er vejbudgetterne de første budgetter der bliver skåret i. Jeg hørte under et oplæg for nylig, at for hver en enkelt euro man ikke bruger på vejvedligeholdelse, vil i stedet bruge 10 euro i fremtiden. Vi er nød til at tale mere om disse problemer og gøre den almene borger opmærksomme på problematikken, således, at vi i fællesskab kan sætte pres på beslutningstagerne.

”Da vi jo er i Tyrkiet, kan du så fortælle lidt om fremtiden for den tyrkiske asfaltbranche?”

- Væksten er stadig stigende, så der er virkelig behov for asfalt og veje i øjeblikket og hvis vi ikke oplever en større finansiel krise i en nær fremtid, så ser det ud til, at vi årligt skal bruge € 5 milliarder på veje. Vi har visse mål vi skal nå inden 2023 – som er 100 års dagen for republikken.  Og det er jo slet ikke noget dårligt tal for os!
Medlemmer