Investeringshul i veje

Investeringshul i veje29. september 2013

Det anerkendte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ledet af topøkonomen Marcel Fratzscher, fastslår i en økonomisk bulletin, at Tysklands økonomi har det skidt. Grunden er et kæmpe hul i investeringerne i energi, veje og uddannelse.


Disse har hver især potentiale som produktive investeringsområder, fordi investeringer her forbedrer rammevilkårene for befolkning og virksomheder og dermed skabe grundlag for arbejdspladser, vækst og velfærd.

I Tyskland som i Danmark er det ikke mindst transportinfrastrukturen der lider. ”Vi har forsømt at investere i vedligeholdelse og kvalitetssikring, så vedligeholdelsesefterslæbet på vejene er akkumuleret”, fastslår Heike Link, trafikøkonom, i bulletinen. I Tyskland vurderes efterslæbet til svimlende 6,5 mia. euro om året. I Danmark er det tilsvarende tal op mod 20 mia. kr. i alt.

Udfordringen er, at vi kun lejlighedsvis tænker store investeringer ind i en samlet og langsigtet ramme. Især i kommunerne er dette vigtigt, fastslår DIW i sin bulletin, der burde være sommerferie-pligt-læsning for alle danske politikere i kommunerne – ikke mindst set i lyset af det kommende kommunalvalg.
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung konkluderer, at infrastrukturvedligeholdelse ikke bør være afhænge af budgetmæssige udsving. Der er brug for et nyt finansieringskoncept. Vi er helt enige.

Som et minimum bør det hvert år fremgå af de kommunale årsregnskaber, om man har vedligeholdt den faste kapital, som veje og bygninger, eller om man har ”taget af kassen” og øget vedligeholdelsesefterslæbet. Et næste, logisk skridt er indførelsen af ”asset management” i kommunerne, som man succes er ved at gøre det i Australske kommuner og som anbefales af Kommunal Teknisk Chefforening herhjemme. Asset management giver kommunalpolitikerne det redskab, som de i dag mangler, til at sikre, at de tilfører den faste kapital, ”assets”, lige netop de midler som er optimalt – hverken mere eller mindre.

I Danmark som i Tyskland er det ødelæggende for væksten, at vi sparer os sig ud af krisen. Lad os derfor gå gang i de vækstskabende investeringer, som vi alligevel skal foretage, for at fremtidssikre landet. Kommunerne har pengene - lad os komme i gang nu.

Læs rapporten
Medlemmer