Klima

Klima22. april 2021

Miljøvaredeklarationer, på engelsk EPD´er, Environmental Product Declarations, er på vej på vejområdet med fuld fart. Læs om hvilket betydning der får.


Super ambitiøse klimahandlingsplaner skal bringe danske kommuner i front, når det drejer sig om at sikre et grønnere Danmark. Kommune efter kommuner kommer med klimaudspil, og asfaltbranchen er klar til at bidrage til, at vi kommer i mål med en netto-nuludledning af drivhusgasser. Det bidrag kan vi endnu bedre yde nu. Såkaldte miljøvaredeklarationer, på engelsk Environmental Product Declarations, er nemlig kommet til Danmark og nærmer sig i fuld fart vejområdet. De vil med stor sandsynlighed få betydning for alle, der indkøber eller arbejder med veje i kommuner, regioner og stat. Læs artiklen af Eskil Emil Kwedéris fra Københavns Kommune og jeg selv om, hvad det kommer til at betyde for vejområdet.

Artiklen, der har været bragt i Trafik & Vejes aprilnummer, kan læses her.
Medlemmer