Kommunal budgetaftale må betyde flere penge til veje

Kommunal budgetaftale må betyde flere penge til veje21. juni 2016

Fredag den 10. juni indgik kommunerne og regeringen en aftale om kommunernes økonomi for 2017. Kommunerne slap af med det såkaldte omprioriteringsbidrag og fik tilbageført ikke mindre en 2,2 mia. kr. Samtidig blev budgettet for, hvad kommunerne i 2017 må investere i nybyggeri og vedligeholdelse af skoler, daginstitutioner, veje og så videre, kun skåret ned fra 16,6 til 16,3 milliarder kroner.


Kommunerne slap altså med skrækken, slap af med omprioriteringsbidraget og fik alt i alt en forholdsvis fornuftig aftale med staten om deres økonomi. Det stiller så meget desto større krav, om at kommuner selv prioriterer. Og for os at se må højeste prioritet være de kommunale veje som fik absolut bundkarakter i forhold til kommunal transport, miljø, energi og bygninger i en analyse, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører for nylig har udarbejdet.

Og faktisk kan kommunerne få en dobbelt gevinst ved at vedligeholde og udbygge deres vejnet.

For det første er det billigere at vedligeholde i tide i forhold til at lappe på en forfalden vej. Kommunerne sparer penge ved at vedligeholde.

For det andet viser en analyse af det lokale erhvervsklima fra DI, at det, der står øverst på virksomhedernes ønskeseddel, er gode veje og god infrastruktur. God infrastruktur er altså med til at skabe arbejdspladser og vækst i kommunerne.

Derfor må det eneste logiske for kommunerne nu være at indkassere den dobbelte gevinst og prioritere veje. Vi er klar med folkene og maskinerne! Lad os komme i gang!

Anders Hundahl

Adm. dir. Asfaltindustrien
Medlemmer