Kommune pålagt erstatningsansvar

Kommune pålagt erstatningsansvar27. februar 2015

I det seneste nummer af Trafik og Vejes magasin kan man bl.a. læse om en landsretsdom der slår fast, at vejbestyrelsen har et selvstændigt ansvar for at føre tilsyn med de offentlige vejes tilstand og ikke blot kan forlade sig på borgerhenvendelser.


Artiklen belyser en sag, hvor en kommune blev pålagt et erstatningsansvar i en sag, hvor en fodgænger faldt på et fortov ud for sit hjem.

Sagens omdrejningspunkt involverede en ujævn flise som var skyld i fodgængerens fald. Vestre Landsret påpegede, at flisen havde ligget på stedet i længere tid forud for uheldet, og at flisen kunne have været opdaget og rettet ved et blot lejlighedsvist tilsyn med fortovene. Kommunen pointerede, at de ikke tilser fortovene generelt, men kun efter borgerhenvendelser. Dertil udtalte landsretten:

”En kommune har en betydelig frihed til at prioritere sine ressourcer og i den forbindelse vælde de arbejdsopgaver, der skal udføres først, men der må antages at være en pligt til, ikke kun efter borgerhenvendelser, men af egen drift at holde øje med forhold, der kan være til fare for borgerne, herunder om fortovsbelægningen er så ujævn, at det overskrider bagatelgrænsen”

Sagen er interessant, fordi, at det med dommen blev slået fast, at vejbestyrelser har pligt til at føre et detaljeret tilsyn med deres veje.

Anders Hundahl, adm. dir for Asfaltindustrien, mener, at det er en meget væsentlig og vigtig dom:

”Dommen er meget interessant, fordi at den fastslår at vejbestyrelser nu har et ansvar til at føre tilsyn med deres veje. Derudover antager jeg, at dommen ikke kun gælder fortovene, men også eksempelvis huller i asfalten på cykelstier m.m.”

Han håber, at sagen kan være med til at sætte fokus på kommunernes dårlige veje.

”Man må formode, at kommunerne nu vil føre et ekstra tilsyn med deres veje, for at undgå lignende sager om erstatningsansvar.”
Medlemmer