Kommuneveje

Kommuneveje24. januar 2022

De kommunale vejbudgetter holder skansen i 2022. Det viser en minianalyse foretaget af Dansk Vejforenings cheføkonom Finn Bo Frandsen


Licitationen, mandag den 24. januar 2022, skriver, at Dansk Vejforening har kigget nærmere på nye kommunale budgettal fra Danmarks Statistik; disse viser, at kommunerne regner med at bruge 4,1 mia. kr. til vejanlæg og 5 mia. kr. til drift af veje. Et lille fald på drift, men modsat en lille stigning på anlæg i forhold til året før. Dansk Vejforenings cheføkonom Finn Bo Frandsen udtaler i den anledning: "Budgetterne holder skansen, kan man sige, og det er meget glædeligt, for i betragtning af, at man reducerer anlægsrammen, kunne man godt have frygtet, at niveauet til vejene var faldet lidt. Skulle kommunerne have haft samme andel som i 2021, så var udgifterne til vejene faldet flere hundrede mio. kr. Så man kan sige, at byrådene faktisk har sat vejene højere op på dagsordenen. Det er godt for erhvervslivets mobilitet og for trafiksikkerheden. Og selvfølgelig også for de firmaer, som udfører opgaverne".
Se artiklen i Licitationen her.
 
Medlemmer