Ledige klædes på til job i asfaltbranchen

Ledige klædes på til job i asfaltbranchen17. april 2015

3F og Asfaltindustriens Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg har sammen udarbejdet en såkaldt jobrettet uddannelsespakke ”På vej til at blive vej-asfaltør” til faglærte og ufaglærte dagpengemodtagere...


Formålet med uddannelsespakken er at kvalificere den ledige til et job som asfaltarbejder, og er på den måde med til både at sikre branchen kvalificeret arbejdskraft og til at markedsføre Asfaltindustrien som en god branche at arbejde i.

Uddannelsespakken består af fem asfaltkurser, herunder de to certifikatkurser Vejen som arbejdsplads og Varetagelse af sikkerhed og sundhed.

Baggrunden for arbejdet er ændringen fra den tidligere ordning med 6 ugers selvvalgt uddannelse til dag-pengemodtagere til den nye ordning, hvor ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere har fået ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i form af jobrettede uddannelsespakker.

3F og Asfaltindustrien har fået udarbejdet en folder om uddannelsespakken, som kan ses her>>>




Medlemmer