Manglende politisk stabilitet kan blive dyrt

Manglende politisk stabilitet kan blive dyrt19. januar 2016

Det kan være belejligt for politikerne at give løfter, når der er valgkamp, for så at trække dem tilbage når valget er overstået og det bliver politisk hverdag igen. Men denne politiske yoyo-manøvre behøver ikke være omkostningsfri.


Venstre-regeringen sender uklare signaler om landets infrastruktur og anlægsinvesteringer. Investeringer som byggebranchen antog – og havde fået lovning på- var en del af en langsigtet og klar kurs på infrastrukturområdet.

Niels Nielsen, branchedirektør i Dansk Anlægsentreprenører under Dansk Byggerivar i onsdags ude i licitationen med en opsang til regeringen:

"Regeringen har skabt usikkerhed om en række væsentlige investeringer på infrastrukturområdet. Det gælder for eksempel den ny Storstrømsbro, Togfonden og flere motorvejsprojekter. Det skal man være ganske bekymret for, for vi kan allerede nu se, at der er udsigt til nedgang i anlægsbeskæftigelsen i 2016. Bliver der ikke taget politiske beslutninger omkring væsentlige anlægsprojekter, så vil nedgangen blive mere markant"

"Det er vigtigt, at en regering signalerer, at man er klar til at træffet beslutninger frem for at bremse op. Lige nu mangler vi klare signaler fra regeringen om, hvilke projekter der kommer, og hvad man vil på anlægsområdet. For det er forudsætningen for, at virksomhederne klarer og indstiller sig på den globale konkurrence"

Det handler ikke bare om en branche der får lidt mere - eller lidt mindre at lave. Venstres uklarhed om hvad de vil på området, gør det umuligt for branchen at tilpasse sig investeringsniveauet. Hvilket kommer til at påvirke den samfundsøkonomiske bundlinje.
Hans Oluf Krog, Asfaltindustriens bestyrelsesformand og adm. direktør i koncernen Colas Danmark A/S. uddyber overfor Licitationen:

"Jeg er enig i, at regeringen skal holde gang i hjulene og ikke skue ned for anlægsaktiviteterne. Man skal have for øje, at bruger man infrastrukturmidler som en knap, man kan skrue op og ned for, så kan man ikke forvente at leverandørerne er klar, når man skruer op. For de tilpasser hele tiden forretningen, og derfor er det samfundsøkonomisk dårligt ikke at holde en stabil aktivitet"

"Venstre sagde tydeligt før valget, at nu er det vejenes tur. De skal derfor virkelig tage sig sammen og træffe nogle beslutninger. Ellers får vi ikke det nødvendige flow og det vil koste på beskæftigelsen"

Regering og Folketing må nu tage sig sammen og blive enige om de kommende infrastrukturinvesteringer. Som det ser ud nu risikerer det at blive en dyr affære – vi kan, som det fremgår ovenfor, miste konkurrenceevne og arbejdspladser med denne ”stop-go” politik. Politikerne siger, at vi mangler penge. Men det argument holder ikke. Dels koster det ikke noget at lægge en plan for de investeringer, som vi under alle omstændigheder skal have de næste år. Og dels er der løbet en milliard kr. tilbage i Infrastrukturfonden, fordi motorvejene er bygget billigere end budgetteret. Den milliard kunne vi passende starte med at bruge!

 

Af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien

 

Illustration:

Trafikken stiger og stiger. ITDs grænsetælling over lastbiler fra 4. kvartal 2015, viser, at der kører flere lastbiler over den danske grænse, hvilket er en indikator for trafikken i Danmark. Trafikstingningen kræver fremsynethed, planlægning og investeringer i veje.
Medlemmer