Året der gik og 2022

Året der gik og 20228. januar 2022

Maskinteknik har bedt en række af branchens fremtrædende aktører om at se tilbage på 2021 - og frem mod 2022. I denne artikel administrerende direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien.


 

Mere hjemmearbejde, god infrastrukturplan og stigende råvarepriser

Hvad har især kendetegnet coronatiden? Ifølge Asfaltindustriens administrerende direktør er det særligt tre ting, der slår ham: Mere hjemmearbejde som følge af corona, Infrastrukturplan 2035 og stigende råvarepriser.

 

Corona giver mere hjemmearbejde

- Som alle andre har asfaltbranchen fulgt regeringens råd og i vidt omfang sørget for at dæmpe udbredelsen af corona, så vi sikrer, at sygehusene kan følge med; vi afholder møder digitalt, vi gør ekstra rent, lufter ud, spritter af, holder afstand og aflyser ikke-nødvendige sammenkomster. På vejen, hvor tingene foregår i fri luft og i mindre sjak, har arbejdet det meste af tiden kunnet foregå normalt. Der skal herfra lyde en stor tak til de mange dygtige og engagerede vejarbejdere, der i en svær tid har holdt hjulene i gang, siger Anders Hundahl.

Meget hjemmearbejde for funktionærerne har betydet fokus på drift fremfor udvikling.

- For det er svært at være kreativ og udvikle, når vi ikke ses fysisk. Og hvor vi i starten så en produktivitetsfremgang, ser vi nu en stagnation eller tilbagegang; måske fordi der er for mange mails og for lidt fysisk sparring. Fremadrettet har vi fået øjnene op for korte, digitale møder, hvor vi "i gamle dage" enten ikke ville have holdt mødet eller brugt tid på kørsel. Men vi har vel også erkendt, at det fysiske samvær ikke fuldt ud kan erstattes digitalt. 2022 bringer nok mere af det samme eller måske helt nye erkendelser, siger direktøren.

 

Infrastrukturplan skaber forudsigelighed

Mandag den 28. juni 2021 offentliggjorde regeringen sin infrastrukturplan. Den opfyldte Asfaltindustriens ønske om en langsigtet plan, der hviler på et bredt politiske grundlag.

- Aftalen giver virksomhederne stabile rammevilkår, da den er fuldt finansieret skaber den ro om de kommende års infrastrukturinvesteringer. Det er glædeligt, at balancen mellem penge til veje (64 mia. kr.), hvor 90 procent af trafik-arbejdet foregår, og til kollektiv trafik (86 mia. kr.), er bedre end vi før har set. Hertil kommer 11 mia. til puljer. Aftalen sikrere sammenhængskraft, vækst og velfærd samtidig med, at den understøtter den grønne fremtid bl.a. ved investeringer i cykelinfrastruktur med på 3 mia. kr. og klimavenlig asfalt, siger han og tilføjer:

- Men ingen roser uden torne. Planen kom 2 år for sent, nemlig efter den gamle plan udløb, og det betyder et aktivitetshul i statens investeringer i 2022. Vi opfordrer derfor staten til at fremskynder vejprojekter, så vi får det hul lukket og kan holde folkene i arbejde, fastslår Anders Huldahl.

 

Råvarepriser på himmelflugt

- Sidste men ikke mindst har vi set råvarepriser på himmelflugt. Problemet er, at AB18, branchens "grundlov", er udtænkt i "fredstid", og ikke tager højde for denne helt unormale situation. Virksomhederne skal i vidt omfang bære prisernes himmelflugt alene, og derfor vil Asfaltindustrien også i 2022 gå i clinch med myndigheder og bygherrer om en mere rimelig fordeling af ansvar. Det er jo uhensigtsmæssigt for alle med et bygge- og anlægsmarked præget af wild west tilstande og dyre, unødvendige konkurser, siger han.
Medlemmer