Mere genbrug i asfaltslidlag

Mere genbrug i asfaltslidlag24. januar 2019

Takket være projektet ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark” er vejen nu banet for øget anvendelse af asfaltgenbrug i ny varmblandet asfalt – det blev slået fast på konferencen om cirkulær asfalt den 23. januar på Teknologisk Institut.


Med Miljøstyrelsens projektrapport er der nu kommet en uafhængig blåstempling af, at man kan anvende op til 30 % blandet slidlagsgenbrug i nye asfaltslid- og bindelag – uden at gå på kompromis med kvalitet, holdbarhed og funktionalitet. Alle relevante parametre er blevet gennemtestet i alle leder og kanter og dokumentationen er præsenteret i én samlet rapport.

Virksomhederne i asfaltbranchen har igennem de senere år investeret millioner i nyt produktionsudstyr til håndtering af større genbrugsmængder og er klar til at anvende mere genbrug. Derfor er der ingen undskyldninger mere for bygherrerne for ikke at tillade op til 30 % genbrug i slidlag.

Projektets konklusion er allerede blevet indføjet i materialekravene i asfaltvejreglerne som gælder fra 2019.

Dette var hovedbudskabet på konferencen om cirkulær asfaltproduktion som Teknologisk Institut arrangerede den 23. januar, hvor alle deltagerne i det for nyligt afsluttede projekt Cirkulær asfaltproduktion i Danmark gav et bud på hvad projektet resultater kan bruges til. YIT Danmark og Asfaltindustrien har deltaget i projektet fra asfaltbranchens side. De øvrige deltagere er Vejdirektoratet, Teknologisk Institut og KL.

Ved at øge genbruget i slidlag opnås der også en stor reduktion i CO2-udledningen på 14-22 %.

Den øgede anvendelse af asfaltgenbrug er således en miljømæssig succeshistorie på mange fronter og det er vigtigt for asfaltbranchen at få kommunikeret dette klart og tydeligt ud til politikere på både kommunalt plan og i Folketinget.
Medlemmer