Mild vinter

Mild vinter8. januar 2014

Mild vinter giver kommunerne råd til at investere mere i vejvedligeholdelse. Dansk Vejforening vurderer, at kommunerne alene i 2013 vil spare omkring 130 mil. kroner på vintervedligeholdelsen sammenlignet med 2012. Pengene må gå til vejvedligeholdelse, fastslår Asfaltindustrien.


Mild vinter giver penge til veje

Det usædvanligt milde vintervejr i november og december har sparet kommunerne mange penge til snerydning og saltning.

Dansk Vejforening vurderer på baggrund af vejrdata fra DMI og kommunernes budgetter, at kommunerne alene i 2013 vil spare omkring 130 mil. kroner på vintervedligeholdelsen sammenlignet med 2012. Kommunernes brugte 940 mil. kroner på vintervedligeholdelse i 2012.

Besparelsen bør kunne mærkes i de kommunale vejforvaltninger, mener Dansk Vejforening. Også selv om besparelsen på papiret kan se mindre ud i den enkelte kommune. Mange kommuner underbudgetterer nemlig på vintervedligeholdelsen og så tager de penge fra andre dele af vejbudgettet til snerydning og saltning i slutningen af året.

"Men i år bør pengene gå den anden vej", mener sekretariatschef i Dansk Vejforening Søren Bülow. "Når kommunerne nu sparer så mange penge på vinteren, må besparelsen komme den nødlidende vejvedligeholdelse til gode".

En undersøgelse fra COWI viste i december 2013, at kommunerne underfinansierer deres vejvedligeholdelse med 600 mil. kroner om året, og at det betyder at de kommunale veje taber 3 mia. kroner i værdi om året. Undersøgelsen fra COWI bekræfter i øvrigt hvad Dansk Vejforenings igennem længere tid har sagt om det accelererende forfald af de kommunale veje, og at det koster betydeligt mere at lappe på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde den i tide.

Der er derfor god brug for at lade vinterens besparelse komme vejvedligeholdelsen til gode. I Asfaltindustrien ser adm. direktør Anders Hundahl besparelserne som en oplagt mulighed for de nyvalgte kommunalbestyrelser for at få gjort noget ved vejenes tilstand.

"Vi arrangerede i forbindelse med kommunalvalget i november 9 valgmøder, hvor kommunernes politikere kunne debattere og fortælle om deres syn på vejene. Mange steder var budskabet det samme: Politikkerne erkendte, at kommunens veje havde et klart behov for mere vedligeholdelse, men at det var svært at finde pengene.

Nu er der 1,3 mil. kroner ekstra til hver kommunes vejvedligeholdelse. Det vil ikke være nok til at indhente kommunernes efterslæb i vejvedligeholdelsen, men nok til at gøre en forskel på de værste veje" understreger Anders Hundahl og tilføjer, at bedre vedligeholdelse har mange fordele.

"En af de kommuner, vi holdt valgmøde i var Nyborg. Kommunen har i april 2013 udarbejdet en rapport: "Tilstand og investering på kommuneveje i Nyborg Kommune 2013-2022" og i rapporten konkluderer de at: " Nyborg kommunes asfalterede sti- og vejnet er ved at være hullet og ujævnt [..] Dette sker som konsekvens af for lave budgetter på vejområdet [. . ] Behovet for at lappe stiger med for små budgetter og konsekvenserne af "lappeløsningerne" bliver mere støj, ukomfortabel fremkommenlighed [..] mindre sikre veje, behov for oftere kørebaneafmærkning da vedhæftning ikke er optimal og [..] flere erstatningssager. Der er altså god samfundsøkonomi i at vedligeholde kommunens veje og stisystemer."

Asfaltindustrien vil nu skrive ud til kommunernes politikkere for at gøre opmærksom på den gyldne chance, der er opstået, for at give vejvedligeholdelsen en hjælpende hånd. En investering i veje øger færdselssikkerheden og gavner kommunens økonomi, men giver også mulighed for at bruge nye, miljøvenlig belægninger, der tæller positivt på kommunens CO2-regnskab.

 

Yderligere oplysninger:

Direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien
E-mail a@asfaltindustrien.dk / telefon 36 78 08 22 / mobil 40 43 93 70 
Medlemmer