Nordisk Vejforums nye årsrapport

Nordisk Vejforums nye årsrapport6. maj 2019

2018 var et godt år for NVF’s danske afdeling. Afdelingen afholdt to velbesøgte seminarer, et broseminar og et seminar om vintervedligeholdelse på cykelstier og fortove. 2018 var også året hvor NVFs ad hoc gruppe for totalentrepriser blev færdige med deres rapport. Læs om det alt sammen i NVFs nye, danske årsrapport for 2018.


Nordisk Vejforum (NVF) blev grundlagt i Stockholm den 19. juni 1935. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har været med fra starten mens Færøerne kom med i 1975. NVF er en branchesamarbejde med medlemmer fra både den offentlige og private sektor og har 320 medlemsorganisatioiner i de nordiske lande.


Fokus for NVFs arbejde er:

- Sikkerhed og miljø

- Kvalitet og ressourceoptimering

- Kompetencer og effektitet

- Innovation og fornyelse


Danmark overtager formandskabet af NVF i sommeren 2020. Det betyder, at man får det overordnende styrings- og koordineringsansvar. Dertil kommer, hvad man kunne kalde en særlig initiativpligt. Vi skal være drivkræften i samarbejdet.


NVFs årsrapport for 2018 er netop udkommet, og du kan læse den her.

Du kan læse mere om NVF her.
Medlemmer