Nu er det vejenes tur!

Nu er det vejenes tur!5. marts 2015

Danmark har de senere år iværksat store investeringer i kollektiv transport - letbaner i Aalborg, Aarhus, Odense og i Hovedstaden, nye signaler og en milliard stor togfond. Nu må det snart være vejenes tur!


Af Hans Oluf Krog, formand for Asfaltindustrien

Danmark har de senere år iværksat store investeringer i kollektiv transport - letbaner i Aalborg, Aarhus, Odense og i Hovedstaden, nye signaler og en milliard stor togfond. Nu må det snart være vejenes tur!

For vi skal huske, at vejene er infrastrukturens rygrad. Langt den største del af såvel person- som godstransporten foregår på vejene. Derfor skal vejnettet vedligeholdes og udbygges, så det passer til behovene i dag og de kommende år. Desuden skal vi naturligvis udnytte moderne intelligente trafiksystemener til at mindske trængslen, lige som det er vigtigt, at vejene tænkes sammen med den kollektive transport - særligt i og omkring de store byer.

Udbygningen af vore veje og infrastruktur er god økonomi for den enkelte borger som for samfundet. Penge, der investeres i veje, er en god investering med en positiv forrentning. Derfor er det både kortsigtet og urentabelt at udskyde vejprojekter. Og derfor er vejene ikke et partipolitisk projekt, men en samfundsmæssig nødvendighed som alle ansvarlige politikere må tage alvorligt - uanset partifarve.

Vi ser stor stigning i trafikmængder på motorvejene. Og samtidig nedgraderes de kommunale veje af hensyn til sikkerhed og miljø, og det leder endnu mere trafik ind på motorvejene. Derfor skal motorvejene udbygges nu. Det er en sikker, hurtig og smidig måde at sikre brugernes fremkommelighed på.

Vejfond en stor fordel

Over de næste 15 - 20 år er der relevante projekter for 50 - 60 milliarder kr. på vejområdet. Det giver i snit 3 - 4 mia. kr. om året. Derfor presser beslutningen om en vejfond sig på. For det vil være en stor fordel for samfundet med en sådan fond. Med en lang planlægningshorisont får vi en mere jævn produktion, mere kvalificerede leverandører og konkurrencedygtige operatører.

Og der er nok at tale fat på. Lad os få taget beslutningen om den 3. Limfjordsforbindelse, om udbygningen af den Østjyske Motorveje fra Randers til Vejle med 6 spor; det samme gælder motorvejen fra Kolding til Lillebælt lige som der i høj grad mangler en motorvej eller en motortrafikvej mellem Viborg og Århus. Og en Hærvejsmotorvej har vi talt om alt for længe - behovet er der, lad os komme i gang.

På Fyn skal vi have lavet de 6 spor fra Åby til Svendborgmotorvejen. Og på Sjælland og i København er der også masser der mangler. Lad os få færdigbygget Frederikssundmotorvejen og få udbygget Skovvejen til Kalundborg. Helsingørmotorvejen mangler 6 spor vest om Hørsholm og Ring 4 skal udbygges fra Ballerup til Hillerødmotorvejen. Og Hillerødmotorvejen skal udbygges ved Græsted og have 6 spor fra Farum til Motorring 3.

Tænker vi lidt større skal vi også have iværksat forarbejderne med en Ring 5 motorvej f.eks. mellem Frederikssundsmotorvejen og Holbækmotorvejen, vi skal have en ringvej øst om København og 8 spor på Amagermotorveje til lufthavnen. Og selvfølgelig en motorvej fra Rønnede til Næstved og udvidet vejen mellem Ringsted og Roskilde til en motortrafikvej.

Lad os komme i gang - det kan ikke betale sig at vente - nu er det vejenes tur!
Medlemmer