Ny asfalt fjerner støj

Ny asfalt fjerner støj8. november 2021

Københavnerne kan se frem til at sove bedre om natten i takt med at der bliver lagt ny asfalt, der reducerer vejstøj i forhold til gammel, slidt belægning


17 københavnske vejstrækninger med et samlet areal på ca. 150.000 m² har i 2020 og 2021 fået et nyt lag asfalt.

Københavns Kommune er i gang med renovering af gader og veje i den helt store stil. Kommunen har prioriteret at gøre en ekstra indsats for at lappe hullerne, øge fremkommeligheden og forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje.
Det fremgår af en undersøgelse fra brancheorganisationen Asfaltindustrien, der har spurgt 46 af landets 98 kommuner, hvor meget den enkelte kommune investerer i vedligeholdelse af veje.
Udfordringen med genopretning af vejene i København er vokset de senere år på grund af det såkaldte anlægsloft, som har sat grænser for, hvor meget kommunerne hvert år må bruge på byggeri og anlæg. Men sidste år blev anlægsloftet suspenderet, og i år er det forhøjet med 50 procent, hvilket har givet Københavns Kommune mulighed for at indhente efterslæbet.
Det vurderes, at der samlet set skal investeres for 4,8 mia. kr. frem mod 2029 i genopretning af Københavns vejinfrastruktur, hvis efterslæbet skal indhentes.
Men, hvornår er en vej så slidt at den trænger til et nyt lag asfalt?
Ifølge Jane Snog, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen betegnes en vejstrækning som slidt og derfor renoveringsmoden, hvis belægningen er så skadet, at der opleves nedsat trafiksikkerhed og reduceret komfort for både bilister og cyklister.
For at holde styr på, hvilke af kommunens veje, der er i dårlig stand foretager Teknik- og Miljøforvaltningen periodiske eftersyn af asfaltbelægningerne og vurderer om der skal vedligeholdes afhjælpende, fx ved at lappe huller, eller om vejen bør få ny asfalt indenfor en given tidshorisont.

Dårlig stand lig støj
Ud over at Københavns Kommune gør en ekstra indsats for at lappe hullerne og forbedre trafiksikkerheden, betyder et nyt lag asfalt mindre støj, når bilerne kører på vejen.
Vejenes stand har nemlig stor indflydelse på hvor meget trafikstøj, der er på gader og veje. Jo dårligere stand, desto mere støj. Og hvis der er høje bygninger langs vejen, som er typisk for de store byer, kan støjen på grund af akustikken opleves endnu mere generende.
Når en slidt traditionel vejbelægning er blevet udskiftet med en ny, vil man opleve at støjen er dæmpet tydeligt i forhold til før. Støjen vil derefter stige i takt med, at vejbelægningen bliver slidt, forklarer Jane Snog, områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Mindre støj på Strandøre
Strandøre som løber mellem Strandvejen og Strandpromenaden i København har fået lagt et almindeligt nyt lag asfalt, og det har ikke alene betydet en øget komfort og trafiksikkerhed, men har også resulteret i mindre støj for vejens beboere.
”Før skulle man køre forsigtigt for ikke at ramme hullerne på vejen. De var svære at køre uden om. Men det nye lag asfalt har også betydet, at støjen er blevet mindre, og det er blevet mere behageligt at opholde sig på terrassen,” siger Marcus Lachmann, som bor ud til Strandøre.

 

 

 

 


 
Medlemmer