Ny generation af vejregler for funktionskontrakter

Ny generation af vejregler for funktionskontrakter 10. februar 2015

De længe ventede reviderede vejregler for funktionskontrakter for vedligehold af kommunale veje er nu blevet offentliggjort på Vejregelportalen. Her slås det bl.a. fast, at funktionskontrakter hører til på landet og ikke i byer.


Anden generation af vejregelparadigmet for kommunale funktionskontrakter afløser det første pardigme, som blev udgivet i 2011. De kommu­nale funktionsudbud startede i 2001 og tankerne fra dengang er stadig­væk det bærende element i de nyreviderede vejregler.

Vejreglen for funktionskontrakter består af 3 dele: Vejledning, SBB-P (paradigme for særlige betingelser og beskrivelser) og tilbudsliste.

Det nye vejregelparadigme for funktionskontrakter indeholder to konkrete ændringer i forhold til det gamle. For det første udvider det muligheden for at inddrage markering eller afstribning i kontrakten. For det andet anbefaler de nye vejregler præciserede funktionskrav, når det gælder vejenes bæreevne. Sidstnævnte medfører, at vejenes aktuelle bæreevne skal måles og dokumenteres i udbudsmaterialet, hvis kommunen stiller krav til bæreevnen.

Du kan finde de nye vejregler for funktionskontrakter på Vejregelportalen her:
Medlemmer