Ny håndbog om afmærkning af vejarbejder

Ny håndbog om afmærkning af vejarbejder14. september 2017

Håndbog om afmærkning af vejarbejder m.m. er opdateret for at give et forbedret værktøj til forbedring af arbejdsmiljøet, af trafiksikkerheden og fremkommeligheden.


Den tidligere håndbog fra 2013 blev løbende suppleret med et tillæg og et notat med svar på en række spørgsmål. Tillægget og svarene er indarbejdet i den nye version, ligesom der er foretaget en række redaktionelle ændring som opdatering af bindende bestemmelser samt ændringer i illustrationer.

Som noget nyt, er der lavet et selvstændigt kapitel om beskyttelsesniveauer (kapitel 3) samt et nyt bilag, hvor alle nuværende og en række nye arbejdsprocesser er samlet med anbefalinger til beskyttelsesniveauer (bilag 10).  I det nye kapitel 3 er der desuden et afsnit, hvor det beskrives hvorledes arbejdsmiljøet ved asfalt- og stribearbejde kan tilgodeses (afsnit 3.2). Afsnittet skal læses i sammenhæng med kapitel 6 om stationært vejarbejde, hvor asfaltarbejde ligeledes er beskrevet i et selvstændigt afsnit (afsnit 6.1.4-6).

Nedenfor ses en række væsentlige ændringer set fra en arbejdsmiljømæssig vinkel. Der er desuden i håndbogens kapitel 0.3 en oversigt over ændringer.

o   asfaltarbejde

o   afstribning

o   opsætning og nedtagning af midlertidig afmærkning

o   overfladebehandling

o   Fræsning

o   Slaghuller

 

Der er desuden lavet ændringer, der er væsentlige for vejservice, f.eks. atA 39 Vejarbejde i visse tilfælde og ved arbejde af kort varighed (<15 minutter), kan udelades eller placeres på køretøjet, såfremt der er stopsigt til vejarbejdet. (kapitel 3.8)

 

Håndbogen findes her:

http://vejregler.lovportaler.dk/SearchResult.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2fFaerdselsregulering%2fVejarbejder%2f

 

Der kommer også en opdateret lommebog i løbet af efteråret.
Medlemmer