Ny i trafikken

Ny i trafikken10. august 2018

Du skal ikke alene passe på far, der arbejder på vejen. Du skal, især i den kommende tid hvor der er skolestart landet over, passe på de mange nye, små trafikanter, siger Asfaltindustrien.


Mange børn glæder sig til at starte i skole (igen), men vejen til skolen er ikke helt uden risiko. Den nyeste forskning fra DTU viser, at de helt små børn, ikke overraskende, simpelthen er mere usikre på en cykel, men også at dette giver problemer, hvis infrastrukturen ikke er i god stand. Et hul i vejen eller en for høj kantsten kan vælte en lille ny i trafikken. De lidt større børn er måske kåde og kan lade sig distrahere, da de jo ofte kører i grupper af to eller flere.

I samarbejde med kommunerne sørger vi i Asfaltindustrien for at vedligeholde vejene, så vi på den måde er med til at sikre at alle kommer godt frem. Vi tager et medansvar for sikkerheden både for dem der arbejder på vejen - og for dem der færdes på den.

Men vi har alle et medansvar for, at trafiksikkerheden er i orden - forældre, der skal træne med børnene, både første dag og efter, skolen, der skal have trafiksikkerhed på dagsordenen, politikerne, der skal sikre gode veje og alle vi andre trafikanter, der skal være ekstra agtpågivende især i den første tid, når de mange nye elever færdes til og fra skolen.

Med en god cykelhjelm og en sikker vej, ønsker vi alle børn en god tur til deres første skoledag!

Fakta

Kira Hyldekær Janstrup, post doc, DTU Transport, forsker i sammenhængen mellem vejens tilstand, trafiksikkerhed og samfundsøkonomi, udtaler: ” Mange uheldsomkostninger kan undgås ved at lave mere og bedre vejvedligehold med fokus på cyklister”

Personrelaterede uheldsomkostninger, 2017 priser:
Dræbt: 29.492.829 kr.
Alvorligt  tilskadekommen: 2.087.133 kr.
Lettere tilskadekommen: 58.630 kr.

Husk, ikke alene at passe på far og mor - men også på de mange nye i trafikken:
Medlemmer