Ny infrastrukturplan

Ny infrastrukturplan24. april 2019

Bred politisk opbakning til en sammenhængende plan for infrastruktur - noget som Asfaltindustrien længe har efterspurgt, for det giver mere infrastruktur for pengene.


Ny infrastrukturplan
Tirsdag den 23. april 2019 inviterede DI Transport og Dansk Infrastruktur til konference på Christiansborg om de politiske planer for infrastruktur frem mod 2030. Asfaltindustrien var til stede og havde en god dialog med centrale transportordførere. Det var værd at bemærke, at der er bred, politisk enighed om behovet for en langsigtet plan på infrastrukturområdet – en plan som Asfaltindustrien længe har efterspurgt.

Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører, V, indledte konferencen med at understrege nødvendigheden af, at tænke infrastrukturen som en helhed, og at vi får hele landet med. Det nytter ikke med et godt lokomotiv, hvis der ikke er nogen vogne, som han sagde. Der er behov for veje, baner og ikke mindst cykelstier, hvor vi oplever trængsel i de store byer.
Pihl Lorentzen sluttede af med slå fast, at vi skal væk fra ”stop-and-go” og hen til langsigtet planlægning for sammenhængende transportkæder.

Michael Svane, DI Transport, som var den næste taler, kom i sit indlæg bl.a. ind på, at vi ikke kan bygge os ud af trængslen, men at vi kan investerer klogt. Og at al infrastruktur i øvrigt ikke bygges for at mindste trængsel – tænk f.eks. blot på Storebæltsbroen – som skaber vækst og sammenhæng.

Claus Jensen, Dansk Metal, slog i sit indlæg fast, at god infrastruktur har stor betydning, når en jobsøgende skal matches med en virksomhed. Og i øvrigt når man passer sit arbejde; et medlem af Dansk Metal pendler i gennemsnit 50 km./dag. Derfor er det vigtigt med en plan for infrastruktur, så det hele ikke sander til, som Claus Jensen understregede.

På konferencen var der også inspiration fra Norge. Allan Ellingsen, statssekretær i Samferdselsdepartementet (”viceminister”), fortalte om norske investeringer frem til 2033 på 1.000 mia. norske kr. og om Norgens nationale transportplan. Den efterfølgende paneldebat mellem Allan Ellingsen, Kim Christiansen, transportordfører, DF, Rasmus Prehn, transportordfører, S, og Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører, V, viste, at der er bred, politisk enighed om en sammenhængende infrastrukturplan i Danmark. En plan som Asfaltindustrien længe har advokeret for.

Lars Løkke Rasmussen, statsminister, afsluttede konferencen som indlægsholder med at slå fast, at der de senere år er skabt 128 private arbejdspladser om dagen, hvilket giver et enormt behov for mere og bedre infrastruktur.

Jesper Arkil, Dansk Infrastruktur, rundede af med at takke alle for en god konference – og med en lille provokation: Hvorfor ikke tænke en mere aktiv indkøbspolitik ind i planerne for infrastruktur? En politik der fokuserer på at belønne de virksomheder, der tager et socialt ansvar, tager lærlinge f.eks., eller som gør en indsats for at understøtte den cirkulære økonomi.

Asfaltindustrien er ofte på Christiansborg for at tale vejens sag. Således også til Infrastrukturkonferencen den 23. april 2019.
 

Her får Asfaltindustrien næstformand, Claus Terkildsen, en kop kaffe og en vej-sludder med Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen:

Og her er såvel formand for Asfaltindustrien, Hans Oluf Krog, som næstformand, Claus Terkildsen, sammen med Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn (midten):

 

Læs Industriens bud på "En infrastruktur i verdensklasse" her.

Og Dansk Vejforenings masterplan for veje her.

 
Medlemmer