Nye enkle løsninger til afmærkning af kortvarigt lappearbejde

Nye enkle løsninger til afmærkning af kortvarigt lappearbejde8. marts 2019

Asfaltindustrien har været med til at udarbejde nogle nye og mere enkle løsninger til kortvarigt lappearbejde.


Løsningerne baserer sig på, at man i højere grad bruger arbejdskøretøjet som både beskyttelsesmodul OG som afmærkning samt at man bruger anbefalede hastigheder frem for påbudte. Ved at bruge arbejdskøretøjet til afmærkning undgår man at sætte forvarslingstavler op i vejkanten – hvilket er både er en udsat og tidskrævende opgave. De anbefalede hastigheder betyder, at man ikke behøver at søge politiet om tilladelse først.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle arbejdsopgaver, der kan løses på denne måde. Er der f.eks. tale om arbejde i eller tæt på et sving, er man fortsæt nødt til at sætte forvarslingstavler op – dette af hensyn til både trafikantens og vejarbejderens sikkerhed. Løsningerne kan heller ikke anvendes på motorveje.Bemærk desuden at der fortsat skal forelægge en skilteplan for arbejdet.

Løsningerne findes på s. 5-6 i ”Oversigt over arbejdsprocesser og beskyttelsesniveauer" og ses nedenfor:

Beskyttelsesniveau 8 – midlertidig lukning af vejen
Arbejdet udføres ved at lave en midlertidig begrænsning af vejen – dvs. at vejen spærres kortvarigt, hvilket svarer til beskyttelsesniveau 8. Dette kræver ikke samtykke fra politiet, under forudsætning af, at vejarbejderne er årvågne og fjerner afspærringen, hvis et udrykningskøretøj eller en bus i rute skal forbi.

Vejen skal spærres i begge retninger med afspærringsbomme (O45). Du kan med fordel parkere bilen midt på vejen og montere to spærrebomme som ”vinger” på en trailer, som også har en spærrebom på bagklappen.

Men husk at det kun duer, når der er stopsigte til arbejdsområdet!
Du skal altid trække håndbremsen og dreje hjulene væk fra arbejdsområdet.

Beskyttelsesniveau 2+4: - brug af arbejdskøretøj som afmærkning og beskyttelse
Der skal være stopsigt til arbejdsområdet. A 39, E39 "50 km/h" og U2.1 "0-100 m" monteret på beskyttelsesmodul, og opsat i venstre side for modkørende.

På trafikveje monteres A39, E39 "50 km/h" og U2.1 "0-100 m" på arbejdskøretøj anvendt til afmærkning for modkørende. Køretøjet opstilles foran arbejdsområde og efter samme princip som beskyttelsesmodul. A39 i venstre side undlades. I byområde erstattes E39 af E53 "45 km/h".
Medlemmer