Økonimiaftale mellem regering og KL

Økonimiaftale mellem regering og KL6. juni 2014

Regering og kommuer indgår økonomiaftale uden særligt fokus på vejene, der ellers trænger til bedre vedligeholdelse


Den kommunale anlægsramme (der omfatter anlæg og drift af veje), var i 2013 på ca. 20 mia. kr., i 2014 på 18,1 mia. kr. og bliver i 2015 på 17,5 mia. kr. – et historist højt niveau, men fortsat lavt i forhold til udlandet (jf. Produktivitetskommissionens 5. rapport om infrastruktur). Da der i den kommunale økonomi er tale om forbundne kar (anlæg –drift), så det kan være, at der bliver flere penge til veje trods et samlet fald i anlægsrammen. F.eks. udtaler borgmester Frank Jensen, København, i anledning af aftalen, at: ”Jeg er glad for, at vi i København kan fortsætte vores milliardinvesteringer i … bedre infrastruktur…”

Den regionale anlægsramme (sygehuse) var i 2013 på 5 mia. kr., i 2014 på 7,1 mia. kr. og bliver i 2015 på 7 mia. kr. Her er der også vejpenge i form af tilkørsler, omfartsveje, P-arealer v. supersygehusene.

Af andet af interesse for Asfaltindustrien er:


Læs begge aftalerne her:

Kommuner
Regioner
Medlemmer