Opfølgende kommentar til trafikforliget 2014

Opfølgende kommentar til trafikforliget 20146. august 2014

Et af de mere upåagtede elementer fra trafikforliget 2014 var den såkaldte "stemmeaftale" om den nye vejlov.


Ny vejlov

Parterne blev i forbindelse med aftalen enige om at stemme for en ny vejlov der bl.a. indeholder følgende elementer:

I Asfaltindustrien har vi, sammen med Vejdirektoratet og kommunerne, deltaget i forarbejderne til loven. Vi anerkender behovet for øget fremkommelighed og bedre styring af vejarbejde, så vi bliver hurtigere færdige. Det medvirker vi gerne konstruktivt til, ligesom vi er positive overfor etablering af fælles styring på tværs af vejmyndighederne. Men det er afgørende for os, at det samtidig bliver administrativt lettere at have med at gøre for entreprenøren, ligesom vi går ind for belønning som alternativ til bod. En bod bevirker, at entreprenøren bliver færdig til tiden – ikke før. En belønning medvirker til at blive færdig før tiden og til at tænke og udvikle nyt – en klar fordel for vejejeren og borgerne. 

Læs mere om vejloven på s. 15 her

Af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien

 
Medlemmer