OPP og veje

OPP og veje11. september 2013

Den 29. august holdt Transportudvalget i Folketinget en velbesøgt høring om OffentligePrivatePartnerskaber i forbindelse med vejbyggeri. Konferencen indeholdt indlæg fra politikere, Vejdirektoratet, advokater, meningsdannere og entreprenører.


Per Jacobsen, direktør i statens Vejdirektorat, lagde ud med en præsentation af Kliplev Sønderborg projektet – et tykke motorvej til godt en mia. kr. der blev bygget i en slags OPP – ”en slags” fordi finanskrisen ikke tillod en ren OPP. En af Per Jacobsens konklusioner, som vi i asfaltindustrien synes det er værd at fremhæve, er, at i såvel OPP som i mere traditionel totalentreprise, viser erfaringerne, at incitamentsordninger fremmer innovation, billigere drift og at vejen bliver hurtig færdig. Vi er helt enige – straf og bod duer ikke – belønning er vejen frem!
Kurt Bardeleben fra Lett Advokatfirma tog over, hvor Per Jacobsen slap, og talte om firmaets erfaringer – de var med som advokater ved Kliplev Sønderborgmotorvejen. Bardeleben fortalte, at OPP så at sige overlader til en privat at give f.eks. 30 års garanti på en vej, så politikerne ikke behøver at tænke mere over det. Desuden understregede Bardeleben, at OPP også kan bruges ved vejvedligehold i kommunerne.
Peter Schütsze, medforfatter af rapporten: ”Organizing and financing of public infrastructure projects”, gjorde op med myten om, at OPP er dyrere at finansiere. Tager man hensyn til risikoen i 30 år, er der ikke megen forskel på den forrentning f.eks. et pensionsselskab skal have og den rente staten kan finansiere til.
Fra entreprenørside redegjorde Stefan Probst, KMG, for, at OPP kan give mere frihed m.h.t. de tekniske løsninger og mere dialog. Det fremme innovation og nytænkning.
Efter oplæggene fra der dialog med politikerne – Benny Engelbrecht, Hans Christian Schmidt, Kristian Pihl Lorentzen og Flemming Damgaard Larsen.
Helt konkret pegede Hans Chr. Schmidt på mulighederne for, at gøre den kommende Hærvejsmotorvej til OPP, mens Kristian Pihl Lorentzen hæftede sig ved, at vi har mange vejprojekter, der venter, samtidig med at pensionskassernes pengekasser bugner. Flemming Damgaard Larsen efterlyste en diskussion af, hvorfor der er så relativt få danske bud på OPP-opgaver, mens Benny Engelbrecht pegede på, at vi måske skal belyse risikoaspekterne bedre. Rasmus Prehn tog spørgsmålet om sammenhængen mellem betalingsveje og OPP op. Alt i alt var der vilje til at drøfte tingene og en dog dialog, men også tøven – hvordan kommer vi helt konkret i gang?
Asfaltindustrien mener ikke, at OPP løser alle problemer; men OPP kan, udført rigtigt så også danske virksomheder kan være med og byde ind, være én mulighed blandt mange – specielt fordi OPP kan være med til at få projekter i gang som ellers ikke ville have været kommet det, og fordi OPP med fordel sætter fokus på levetidsøkonomi – ikke kun pris her og nu. Alt i alt kan man sige – nu er der snakket nok – lad os få prøvet et rigtigt OPP-projekt i Danmark, og lade os gøre vore erfaringer – der er nok af vejprojekter, der ligge og venter.
Se og hør indlæggene fra høringen og debatten bag efter her:http://www.ft.dk/webtv/video/20121/tru/tv.1768.aspx
Yderligere oplysninger:
Direktør Anders Hundahl, Asfaltindustrien
E-mail a@asfaltindustrien.dk / telefon 36 78 08 22 / mobil 40 43 93 70
 
Medlemmer