Planloven

Planloven30. januar 2020

Forslag til ny planlov stiller mennesker ringere end dyrene i staldene, og åbner op for en ladeport af unødvendige konflikter mellem bogere og industri, mener Asfaltindustrien


Planloven fra 2017, hvor der er balance mellem hensynet til vækst og erhvervsudvikling på den ene side og hensyn til miljø, natur og mennesker på den anden side, foreslås ændret. Man skal nu kunne bygge kontorer så tæt på fabrikker, at disse, p.g.a. lugtge-ner, skal være ”hermetisk lukkede, hvilket bl.a. indebærer, at vinduerne ikke skal kunne åbnes, at der ikke kan være altaner og at der skal være mekanisk ventilation”. Når man læser landbrugets anbefalinger om køer i staldene, kan man se, at frisk luft er godt for dyrenes trivsel.

Derfor er rystende, at det nu foreslås, at man vil nægte kontorfolk frisk luft. Man forslår ”mekanisk ventilation”, men det rimer dårligt med regeringens klimamål, at bruge energi på ventilering. Når det kommer til afsnittet om boliger i planlovsforslaget, så må man pludseligt godt åbne sine vinduer, selv om man bor op ad en fabrik.

Men hvordan er det kommet så vidt, at man i fuldt alvor foreslår, at mennesker skal være i kontorbygninger uden at kunne åbne vinduerne? Og at en familie, der har givet millioner for en lejlighed ved havnen, skal risikerer at leve med lugtgener? Det skyldes, at man i mange kommuner ønsker at bygge boliger i erhvervsområder f.eks. havne. Men her støder man imod den nuværende planlov, der sikrer en fornuftig adskillelse mellem fabrikker, kontorer og boliger. Hvor vi i industrien kan bygge i forvisning om, at en kostbar fabrik i mange år kan ligge dér, hvor den bliver bygget. Og dem, der bygger kontorer og boliger, kan bygge uden at risikere, at der pludselig skyder en fabrik op ved siden af.

Men hvorfor kan vi ikke ”bare” flytte alle fabrikker ud, hvor der ikke er boliger eller kontorer? Fordi en fabriks placering er optimeret i forhold til transport af råvarer ind og færdigvarer ud af fabrikken. Det giver den bedste økonomi i virksomheden og det bedste CO2-regnskab.

Kommer forslaget til ændring af den nye planlov igennem, vil der blive bygget op ad fa-brikker. Herved åbnes der for en ladeport af konflikter mellem borgere og industri. Det vil skabe frustration hos borgerne og usikkerhed om de investeringer, som industrien foretager.

Derfor er de foreslåede ændringer en uantagelig udvanding af den balance, der blev skabt med ændringen af planloven i 2017. De foreslåede ændringer betyder, at klare og operative regler erstattes med uklarhed og usikkerhed. Hertil kommer det etiske aspekt – vi kan da ikke være bekendt at behandle kontorfolk dårligere end dyrene i staldene, eller udsætte en godtroende familie, der køber en dyr bolig, for mulig larm og lugt.

Ovenstående debatindlæg af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien, har været bragt i Altinget og Licitationen.
Læs indlægget i Altinget her.
 
Medlemmer