Pressemeddelelse: Tidlige kommunale udbud giver gevinst og overblik

Pressemeddelelse: Tidlige kommunale udbud giver gevinst og overblik5. december 2018

Tønder Kommune udbyder asfaltarbejder med stier og veje før jul. Det giver en god årsrytme og forlænger asfaltsæsonen. Forudsætningen er planlægning og samarbejde med ledningsejere.


”Det er ærgerligt at se så mange sene kommunale udbud af vejarbejde. Det betyder, at folkene i starten af året går ledige, mens maskinerne samler støv, for så at køre i døgndrift sidst på året,” siger Anders Hundahl, direktør for Asfaltindustrien.

Anders Hundahl ser Tønder Kommune som et stjerneeksempel på god planlægning. Her går asfaltopgaverne i udbud i december eller januar, og arbejdet sætter i gang, så snart vejret tillader det. Kommunen får gode aftaler med entreprenørerne og slipper for hovsaløsninger.

”Vi har langsigtede handlingsplaner, som vi hvert år opdaterer med fokus på de næste fem år. Vi prioriterer fagteknisk og systematisk indsats med henblik på overblik over vejenes tilstand og valg af produkter og reparationsmetoder, som øger levetiden,” siger Miroslav Guzina, vejingeniør i Tønder Kommune.

Miroslav Guzina koordinerer vedligehold af veje i forhold til kommunens vedligehold af fortove, kantsten, afvanding mm. Han samarbejder desuden løbende med relevante ledningsejere.

”Vi ved allerede i efteråret, hvad vi vil have lavet næste år. Forberedende arbejder som fortov, kantsten og asfaltreparationer bliver ofte udført flere år forud for nye slidlag.”

Samarbejde giver besparelser
Tønder har siden 2016 udbudt asfaltarbejder sammen med Aabenraa Kommune. De to kom-muner samler bolig- og landeveje i pakker efter geografi eller ydelsestype og får fine rabatter.

”Vi har også deltaget i fælles udbud ved større ledningsarbejder og for eksempel fornyet veje i fuld bredde, når de alligevel blev gravet op for nye kloakker. Det har givet nyt asfaltbærelag i fuld vejbredde for en moderat omkostning,” mener Miroslav Guzina.

Med tidlige udbud får også virksomhederne overblik over sæsonen. De har færre udgifter til overarbejde og udnytter bedre deres investeringer i maskiner og materiel. Anders Hundahl ap-pellerer på branchens vegne til kommunerne om snarest at planlægge og udbyde asfaltarbejder for 2019.

”Asfaltarbejdere er ofte på dagpenge uden for asfaltsæsonen, og kommunen sparer ydelsen, når arbejdet går tidligere i gang. Politikerne har vedtaget budgetterne, så vejafdelingen kender deres økonomiske ramme og politikerne mål. Der er ingen god grund til at vente,” siger han.

Kontakt
Anders Hundahl, Asfaltindustrien, a@asfaltindustrien.dk, 40 43 93 70
Miroslav Guzina, mig@toender.dk, 40 30 54 23


Pressemeddelelse i pfd
Medlemmer