Råvare- og energipriser

Råvare- og energipriser17. marts 2022

Den kendsgerning, at energi- og råvarepriserne er steget så markant, kan få den alvorlige samfundsskadelige konsekvens, at virksomheder, individuelt og ud fra en kommerciel betragtning, vælger at lukke produktionen ned og sende medarbejderne hjem for en periode for at begrænse deres tab.


Usikkerhederne er simpelthen så store, at AB18 i sin nuværende form ikke kan bruges og vores omkostningsindeks, asfaltprisindekset, er ikke længere er retvisende.

Derfor er vi er i dialog med Vejdirektoratet om, hvordan vi i fællesskab håndterer den helt ekstraordinære situation der er bl.a. på grund af krigen i Ukraine og som betyder store og uforudsigelige prisstigninger på råvarer og materialer. Vi håber og tror på at komme frem til en løsning snarest som også kan bruges af landets kommuner.

"Nogle bygherrer kan i denne usikre og uforudsigelige situation være fristet til at skrive enhver form for regulering ud af udbuddet for på den måde at beskytte sig selv. Men den tilgang risikerer at sætte al ting i stå. Hvis vi kommer i en situation, hvor ingen vil dele risiko og ingen byder på noget, så forværres den i for vejen alvorlige krise", siger Anders Hundahl, direktør i Asfaltindustrien og understreger, at det naturligvis er op til den enkelte bygherre og enkelte entreprenør hvor for sig at vurdere, hvordan der udbydes og bydes.
 
Medlemmer