Regeringen skyder med blankt på transportfronten

Regeringen skyder med blankt på transportfronten11. august 2015

I regeringsgrundlaget understreges vigtigheden i god infrastruktur - imens der sammentidigt påpeges, at man har tænkt sig at lade vejene forfalde...


Danmark har fået en ny regering, og i regeringsgrundlaget står der: ”Effektiv transport af personer og gods er vigtigt for vækst og jobskabelse. En god infra­struktur gør det let for borgerne at komme på arbejde og besøge familie og venner, og virksomhederne og deres kunder nyder godt af en effektiv transport af deres varer.”

Men regeringsgrundlaget melder ikke noget om hvilke midler, der følger med - tværtimod står der: ”Råderummet for nye store investeringer er meget begrænset i de kommende år, da der allerede er igangsat mange infrastrukturprojekter.”

Jeg frygter derfor, at konsekvensen er, at vi ikke kommer de slidte og hullede veje til livs. Faktum er, at vi har et vedligeholdelsesefterslæb på især de kommunale veje, som betyder, at standarden på vores veje ikke er god nok.

Regeringsgrundlaget er i overensstemmelse med konklusionerne i en spritny rapport fra Dansk Industri, som understreger, hvor vigtig en velfungerende infrastruktur er for dansk erhvervsliv.

Men desværre bliver vores veje ikke prioriteret – intentionerne er der, men vedligeholdelsen af de 70.000 km veje strander ofte på manglende finansiering.

Igennem de seneste år er der opstået et enormt vedligeholdelsesefterslæb på kommunevejene, og det bliver en dyr affære, når vi i stedet for at vedligeholde løbende skal investere store summer i at genoprette vejene. Rådgivningsvirksomheden COWI har beregnet, at hver gang en kommune sparer en mio. kr. på vejvedligeholdelse, så koster det samfundet fem mio. kr. Det er selvsagt et regnestykke, der ikke går op.

Som tidligere nævnt skaber en god infrastruktur bedre vilkår for erhvervslivet. Alligevel bliver området forsømt. I Københavns Kommune viser en undersøgelse eksempelvis, at man mangler 134 mio. kr. om året til vedligeholdelsen af vejene udover de 37 mio. kr., som allerede er øremærket til området. Og det er blot for at bevare den nuværende standard – ikke for at højne den.

Tallene taler deres tydelige sprog. Når den nye regering melder klart ud og siger, at ”det økonomiske råderum er begrænset,” så vil jeg opfordre politikerne til at lade sig inspirere af den foreslåede togfond og på lignende vis oprette en vejfond, der sikrer fortsat balanceret udbygning af vores motorveje og give kommunerne en hjælpende hånd med at få bragt vedligeholdelsesefterslæbet ned. Etablering af en vejfond gør det muligt at lægge en langsigtet plan for Danmarks infrastruktur.

Tiden er inde til reel handling og ikke mindst at finde de nødvendige midler til at foretage den krævede forbedring af rygraden i vores infrastruktur: Nemlig vejene.

Af direktør i Asfaltindustrien, Anders Hundahl

Ovenstående har været bragt som debatindlæg i Jyllandsposten d. 18 juli
Medlemmer