Regeringsgrundlag

Regeringsgrundlag29. juni 2015

Det nye regeringsgrund åbner nye muligheder, mener Asfaltindustrien, og byder den nye Transport- og Bygningsminister velkommen


Asfaltindustrien mener, at det nye regeringsgrundlag åbner nye muligheder, idet regeringsgrundlaget peger på en ”…transportpolitik, hvor der er balance mellem investeringerne i vejprojekter og kollektiv transport…”.

Konkret nævnes igangsættelser af undersøgelser af en midtjysk motorvej, en ringvej (havnetunnel) øst for København (OPP nævnes) og et serviceeftersyn af togfonden. Alle tre initiativer som vi er enige i.

Asfaltindustrien opfordrer desuden ministeren til, at arbejde for at etablere en ”vejfond” i forbindelse med det servicecheck af togfonden, som regeringsgrundlaget nævner. En vejfond vil give mulighed for dét langsigtede perspektiv på infrastrukturen, som er nødvendigt for at få mest infrastruktur for pengene.

Fonden skal sikre dels driften, herunder genopretning af de kommunale veje, dels udbygningen, herunder udbygningen af motorvejene – fra den 3. Limfjordsforbindelse, over udbygningen af den Østjyske Motorvej fra Randers til Vejle, til Skovvejen til Kalundborg og Frederikssundsmotorvejen, blot for at nævne nogle eksempler.

Regeringsgrundlaget nævner også et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året - 2 % på større statslige driftsområder som skal være med til at sikre regeringen råderum. Det er både et forståeligt og rigtigt synpunkt. I relation til veje skal det huskes, at de 1,3 mia. kr. som kommunerne modtog i 2008 for at overtage amternes veje, er forsvundet og de kommunale vejbudgetter nedskrevet tilsvarende; og at de statslige veje kun lige netop igen er bragt op på et acceptabelt niveau. Det er baggrunden for, at Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur fastslår, at investeringsniveauet i infrastruktur i Danmark de senere år har været 2/3 af (0,6 mod 0,9 % af BNP) sammenlignelige landes. Omprioriteringsbidraget skal på den baggrund også komme vejene til gode.

 

Læs regeringsgrundlaget her.
Medlemmer