Rentable veje

Rentable veje24. februar 2014

Produktivitetskommissionen slår fast, at der er 3 mia. kr. sparet i.f.t. budgetteret på vejkontoen, fordi branchen i disse år bygger vejene billigere end ventet. Asfaltindustrien peger på, at det er vigtigt, at pengene bliver på vejområdet - der er masser af tage fat på!


Rentable veje

I Produktivitetskommissionens 5. rapport om infrastruktur slås det fast, at statens Vejdirektorat og de private vejentreprenører de senere år har bygget veje billigere end ventet, så der nu er 3 mia. kr. til overs i forhold til det budgetterede. Penge som Folketinget den kommende tid skal disponere.

Det er afgørende, at de 3 mia. kr. ikke sendes tilbage til statskassen og bruges til alt muligt andet end veje. Det vil nemlig demotivere en hel branche, der har leveret varen i forhold til de forventninger Folketinget har. Og så viser kommissionens rapport, at veje faktisk er en rentabel investering.

Nu kan samfundet jo være ligeglad med, om vejfolk er demotiverede eller ej. Men det standpunkt er forkert og fører til et samfundsmæssigt tab. Sagen er nemlig, at hvis en leverandør til det offentlige tilskyndes til at gøre sit arbejde hurtigt færdigt, til at levere god kvalitet, og samtidig anspores til at udvikle og tænke nyt, er der samfundsmæssige gevinster at hente. Både i form billigere og bedre projekter og i form af, at Danmark får et konkurrencedygtigt erhverv, der skaber arbejdspladser og tjene penge til landet.
Derfor forventer Asfaltindustrien, at staten benytter de 3 ekstra mia. kr. til f.eks. vejvedligeholdelse til og etablering af udvidelser og tilslutningsanlæg til de statslige veje. Alt for tit ser vi nemlig, at dyr og tidskrævende trængslen opstår, når man forlader motorvejen for at holde i kø på et overbelastet, kommunalt vejnet. Og når staten kan hjælpe med f.eks. kommunale letbaner kan den også hjælpe med veje. Hertil kommer at vejarbejdet i dag kan udføres med miljøvenlige metoder og produkter og at velholdte veje også er sikre veje.

En sådan indsats er også i god overensstemmelse med Produktivitetskommissionens rapport, der på side 46 og frem slår fast, at det er mere rentabelt at udnytte de eksisterende veje bedre i.f.t. at bygge nyt, og at de mindre (vej)projekter ofte er de mest rentable. Der er altså samfundsmæssig fornuft i at gøre ”kedelige vejarbejder” til en rentabel, grøn investering der mindsker trængsel og øger færdselssikkerhed.
 

Yderligere oplysninger:
Anders Hundahl, adm. dir., Asfaltindustrien, a@asfaltindustrien.dk, 40 43 93 70 
Medlemmer