Retningslinjer som følge af coronavirus, COVID-19

Retningslinjer som følge af coronavirus, COVID-196. marts 2020

Opdateret 8. januar 2021.


Danmark er pr. 7. januar 2021 gået fra niveau 4 til niveau 5 hvad angår forhodsregler i.f.m. COVID-19:

varslingssystem-grafik-31102020.pdf (regeringen.dk)

For private arbejdspladser betyder 5 anbefaling om hjemsendelse af ansatte (undtagen kritiske funktioner). Det er virksomheden, der definerer hvad "kritisk" er. Asfaltindustriens virksomheder har gennem hele COVID-19 taget forholdsregler hvad angår hygiejne, afstand, antal, hjemmearbejde osv. og derfor kunnet arbejde under de vanskelige forhold.

På pressemøde den 6. januar 2021 sagde statsministeren: ”Regeringens opfordring er, at virksomhederne opretholder aktivitetsniveauet og tilrettelægger arbejdet herefter blandt andet med hjemmearbejde og de tiltag der allerede er afprøvet mange steder…”.

Vi henviser i øvrigt til myndighedernes anvisning for medarbejdere og arbejdsgivere og understreger, at du selv har et ansvar for at følge anvisningerne om antal, nærhed, hygiejne og udlandsrjser samt hjemkomst fra disse, når du arbejder på vejen eller på kontoret.

Har man selv eller ens nærmeste været udsat for smitte, har symptomer på smitte, føler man sig syg med influenza eller har man været udsat for smitterisiko f.eks. på rejse, skal man ikke deltage i møder i Asfaltindustrien. Man skal da forholde sig som angivet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, som kan findes her. Forholdsreglen gælder fra man har forladt smittekilde og 14 dage frem. Vedr. rejser til udlandet, så læs Udenrigsministeriets råd om rejser til udlandet her. Har du rejst i lande som ikke tilrådes, skal du, når du kommer hjem, gå i karantæne i.h.t. myndighederenes anvisninger. 

Opfordring til stat, kommuner og regioner om at fremskynde og gennemfører vejarbejder
Vi opfordrer stat, kommuner og regioner til at udnytte løftet af anlægsloftet til at gennemføre og helst fremskynde så mange vej- og anlægsarbejder som muligt. For skal vi blive ved med at beskæftige medarbejderne, kræver det, at der er arbejde til dem. Licitationer kan f.eks. gennemføres virtuelt, og vejsyn kan gennemføres over mobiltelefon og ved, at vi kører i hver sin bil og holde afstand ved udendørs møder. Oplever du forsinkelser eller udfordringer med planlagte arbejder, så ring eller skriv til Asfaltindustrien, så går vi i konstruktiv dialog med myndighederne om en praktisk løsning som tilgodeser alle hensyn og forholdsregler.

Medarbejderne i asfaltindustrien må gerne arbejde, naturligvis under forudsætning af, at relevante sikkerhedsforanstaltninger i relation til COVID-19 overholdes. Du kan læse om din arbejdsplads skal indrettes, som du undgår smitter her. Læs om regeringens anbefalinger vedrørende private kontorarbejdspladser her.

Hjælp til virksomhederne
Regeringen har vedtaget forskellige hjælpepakke til virksomheder for at afbøde den negative økonomiske virkning COVID-19 har.
Læs på Erhvervsministeriets hjemmeside om bl.a. garantiordning for virksomheder her.
Læs på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside om bl.a. mulighederne for fleksibel arbejdsfordeling her.
Du kan også med fordel læse Virksomhedguidens vejledning til virksomheder om COVID-19

Medarbejder- og udbudsforhold
Virksomheder i Asfaltindustrien modtager løbende information fra vores chefjurist, Anders Hilbert, ah@asfaltindustrien.dk, 61 79 77 99, om COVID-19 og medarbejderforhold, f.eks. om løn i.f.m. evt. karantæne, men har du yderligere spørgsmål, så ring eller skriv til Anders.

Hvad angår salgs- og udbudsforhold er det vanskeligt at komme med generelle forholdsregler. Asfaltindustrien råder derfor til at vurdere den konkrete sag, hvis en ydelse berøres af COVID-19 f.eks. som følge af sygdom blandt mange medarbejdere samtidig. Har du brug for en advokats vurdering, kan virksomheder i Asfaltindustrien benytte sig af vores juridiske hotline, advokat Marie Løvbjerg, 33 34 43 83, mal@horten.dk, hvor den første halve times telefonisk rådgivning er gratis.

Vi henleder opmærksomheden på, at COVID-19 (nok) ikke er force majeure i den nuværende situation i relation til kontraktindgåelse med kunder - der er sendt særskilt information ud pr. d. 20. marts direkte til virksomhederne herom.
 
Medlemmer