Rigelig med kapacitet og ledige hænder

Rigelig med kapacitet og ledige hænder21. august 2014

Debatindlæg bragt i Licitationen - Over sommeren har det været debatteret, om der i anlægs- og infrastrukturbranchen er ved at være flaskehalse.


Rigelig med kapacitet og ledige hænder

Over sommeren har det været debatteret, om der i anlægs- og infrastrukturbranchen er ved at være flaskehalse. Bl.a. har Bygherreforeningen og Realdania udgivet en rapport, som viser, at branchen ikke kan følge med til at håndtere de mange nye byggerier som f.eks. baner og tunneler. Men problemet er ikke flaskehalse eller mangel på arbejdskraft. Problemet er, at priserne i Danmark er så lave for tiden, at entreprenørerne simpelt hen ikke byder på visse opgaver.

I steder for at råbe ”Ulven kommer – der er flaskehalse”, skulle bygherrerne hellere komme til lommerne, finde pengene og betale entreprenørerne en fornuftig pris for deres arbejde udført af veluddannede medarbejdere med orden i løn-, ansættelses- og arbejdsforholdene.

For der er brug for investeringerne. Produktivitetskommissionens fastslog i sin rapport om infrastruktur at: ”Danmark i perioden 1995-2010 i gennemsnit har investeret 0,6 pct. af BNP om året i transportinfrastruktur. Det er mindre end en række vesteuropæiske lande, der i gennemsnit har anvendt 0,9 pct. om året.” Vi underinvesterer altså i  infrastruktur i forholdt til lande vi normalt sammenligner os med. Men i stedet for at øge investeringerne, skærer stat og kommuner ned. I 2015 falder f.eks. såvel den kommunale anlægsrammen som vejdirektoratets drifts- og anlægsbudget. Vi er på helt galt spor.

Lad os bryde den onde cirkel, få sat gang i investeringerne, så vi kommer op på niveau med de lande vi sammenligner os med. Det vil skabe vækst og arbejdspladser – og der er rigelig med kapacitet og ledige hænder - i 2001 var der ifølge Dansk Statistik 18.338 i anlægsbranchen, i 2008 var der 20.618 mens der i dag er 18.248 - så der er folk nok.

Vi er i Asfaltbranchen klar over, at der måske kan komme til at mangle nogle ingeniører visse steder, men den udfordring er der taget hånd om med dannelsen af Viadania – et samarbejde mellem stat, kommuner og branchen. Her arbejder vi sammen på at sikre de rette kompetencer til virksomhederne ved at skaffe praktikpladser og traineestillinger, ved undervisning  og ved rådgivning.

Så lad os komme i arbejdstøjet!

Anders Hundahl, adm. direktør, Asfaltindustrien
Medlemmer