Så kom den endelig! - Den længe ventede infrastrukturplan

Så kom den endelig! - Den længe ventede infrastrukturplan13. marts 2019

Kl. 10 i dag fremlagde regeringen og Dansk Folkeparti en ny infrastrukturaftale frem mod 2030 "Aftale om et sammenhængende Danmark - Investeringsplan 2030".


Med aftalen vil regeringen og Dansk Folkeparti prioritere investeringer til udbyggelse af transportinfrastrukturen for i alt 112,7 mia. kr.
Aftalen, der omtales af regeringen og Dansk Folkeparti som "et historisk løft" i den danske infrastruktur, indeholder blandt andet anlæggelse af 450km vejnet, nye projekter for ca. 50 mia. kr. og vedligeholdelse og fornyelse af vejnet for 5,5 mia kr. Der sættes desuden yderligere 1,9 mia. kr. af til fornyelse og vedligehold for at sikre et bedre vedligehold af statsvejnettet end i dag. I aftalen afsættes der også 10 mia. kr. til puljer, der skal sikre en løbende, målrettet indsats inden for en række prioriterede fokusområder, blandt andet opgradering af kommunernes cykelstier.
 
Asfaltindustrien er positive over for dette udspil. "Det er en solid plan - en plan som Asfaltindustrien længe har haft efterlyst. Nu er det vejens tur og det er godt", udtaler direktør Anders Hundahl.
 
En plan som denne, der prioriterer investeringer i den danske infrastruktur, er vigtig hvis vi vil komme trængselsproblemerne til livs samt vækst i samfundet og gode kår for det lokale erhvervsliv.
Den 10-årige aftale sikrer desuden en længe ønsket stabilitet for hele anlægsbranchen. Med en klar plan for vejprojekter i de kommende 10 år, kan vi bremse den kedelige stop-and-go tendens, der volder branchen store problemer i forhold til planlægning af arbejder og ansættelse samt fastholdelse af gode medarbejdere.
 
Læs regeringens og Dansk Folkepartis udspil "Aftale om et sammenhængende Danmark - Investeringsplan 2030" her.
 
 Medlemmer