Roser og torne til vejene

Roser og torne til vejene29. januar 2019

I sidste uge kom tallene for kommunernes vejinvesteringer og regeringens plan for hovedstandområdet. Der er både roser og torne til vejene.


Først kom der nye tal fra Danmarks Statistik vedr. drift og anlæg af de kommunale veje - der var nogle torne i besked som du kan læse her:
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31649

Kommunerne budgetterer med 20,3 mia. kr. i bruttoanlægsudgifter i 2019, hvilket er 1,2 mia. kr. mere end budgetterne for 2018. Anlæg af kommunale veje og folkeskoler fylder meget i kommunernes budgetter, men der er i 2019 er budgetteret med færre penge til kommunale veje end i 2018. ”Det er en helt gal prioritering” siger Anders Hundahl, direktør i Asfaltindustrien, ”Den seneste rapport fra SAMKOM viser, at det kommunale vejvedligeholdelsesefterslæb er på 3,9 mia. kr. Og da det koster mere at rette op på en forfalden vej i.f.t. at vedligeholde i tide, er der tale om rigtig dårlig samfundsøkonomi. Hertil kommer at dårlige veje er skidt for trafiksikkerheden”, understreger Anders Hundahl og peger desuden på, at vedligeholdelse og anlæg af veje i dag kan gøres miljøvenligt, så det tæller positivt på kommunernes CO2 regnskaber.

Men så kom der nyt fra regeringen, der vil give hovedstanden en buket roser - du kan læse udspillet her:

https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/januar/regeringen-giver-vitaminindsproejtning-til-hovedstadsomraadet/

”Asfaltindustrien ser meget positivt på, at regeringen nu vil slå et slag for infrastrukturen i Hovedstanden. Det er tiltrængt og netop i København, hvor der er et meget stort trafikarbejde, og hvor den samfundsmæssige rentabilitet og vej- og infrastrukturprojekter er tilsvarende høj. Vi opfordrer regeringen til også at huske på, at Vejdirektoratets konto for vedligeholde skal forhøjes, for det nytte ikke at bygge fine, nye veje for dernæst at lade dem forfalde. Endelig bør staten også give kommunerne en hjælpende hånd, for deres veje lider af et stort vedligeholdelsesefterslæb som det fremgår ovenfor. Og hvad hjælper det, at vi kommer hurtigt og sikkert frem på statens veje – for så at skulle vente i kø på hullede kommuneveje”, slutter Anders Hundahl
Medlemmer