Skolestart

Skolestart3. august 2022

Ca. 4 ud af 10 forældre har oplevet, at en anden forælder kører for hurtigt, når de afleverer deres børn i skole. Det viser tal fra Rådet for Sikker Trafiks Tryghedsundersøgelse. Asfaltindustrien opfordrer til at køre pænt og i øvrigt at få byugge flere cykelstier


Mandag den 8. august starter det nye skoleår for børn i 0. til 10. klasse. Det betyder, at 600.000 børn igen skal færdes på vejene – af dem starter godt 60.000 børn i børnehaveklassen. Især de helt nye skolebørn er uvante i trafikken, og skal for første gang færdes til og fra skole. Derfor skal du være ekstra opmærksom på, hvordan du og dine børn gebærder sig i trafikken. Sank farten, vis hensyn og kig dig for en ekstra gang mens de helt små lærer at færdes i trafikken.

Aldrig en vej uden en cykelsti

Tal fra Rådet for Sikker Trafiks Tryghedsundersøgelse viser, at over 80% af forældre landet over, er trygge ved at deres børn går eller cykler alene til skole. Selvom dette er stor del af forældrene, er det fortsat vigtigt, at vi fortsat anlægger og forbedrer landets cykelstier – det er nemlig langt det sikreste. Lige nu bliver mange af de mindre børn kørt i skole af forældrene, men om kort tid skal de selv tage turen på cykel - både af hensyn til vores klima, men også for deres egen sundheds skyld. Vi håber, at cyklens år, er det år, hvor landets cykelstier udbygges og forbedres, til fordel for os alle.

Rådet for sikker trafik har samlet en masse information, som du kan have gavn af at læse og følge:
https://www.sikkertrafik.dk/kommune/deltag-i-kampagner/skolestartskampagne/
Medlemmer