Status: Travl Transportminister uden penge

Status: Travl Transportminister uden penge23. august 2016

Asfaltindustrien glæder sig over investeringer i cykelstier, men savner en mere overordnet strategi for vejinvesteringer.


Den 18. juni 2015 var der Folketingsvang, og den 27. juni dannede Venstre regering alene. Det er første gang i over 30 år, at vi har haft en smal regering bestående af et parti. Med kun 34 mandater, færre end både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, var der på forhånd lagt op til, at der skulle navigeres i klippefyldte farvande og indgås kompromisser – ofte til ugunst for vejene.

Og når jeg skal gøre status et år efter regeringsdannelse og udnævnelsen af Hans Chr. Schmidt til Transport- og Bygningsminister, kan den karakter, som regeringen får af Asfaltindustrien for så vidt angår indsatsen for vores veje, kun række til et stort 4-tal: ”Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler ”.

Det trækker op, at ministeren har været aktiv og faktisk fået gennemført en række gode vej-tiltag. Men det trækker til gengæld gevaldigt ned, at regeringen ikke har givet ministeren nogen penge at gøre godt med – selv om det naturligvis ikke kun er Venstres skyld, at vi har et Folketing, der ikke vægter vejene, hvilket er en helt skæv prioritering. For selv om 90 % af trafikarbejdet foregår på vejene, ja så vil de forventeligt kun modtage 32 % af midlerne til drift og vedligehold de kommende år.  

Men ministeren har som sagt ikke ligget på den lade side, og det skal han have ros for.

For det første har vi set, at der er sat gang i en række små projekter med stor samfundsmæssig gevinst. Her tænker jeg først og fremmest på en række ombygninger af rundkørsler og ramper i forbindelse med motorvejene som vi har set ved f.eks. Kolding Vest, Svenstrup og Rønnede.

For det andet har det været en succes at finansiere (super)cykelstier sammen med kommunerne. Overalt i landet slanger cykelstier sig som aldrig før. Og det er rigtig godt, for mere cyklisme i de store byområder, er en vigtig del af løsningen på trængslen.  Det eneste jeg kunne ønske mig er en endnu bedre sammenhæng i cykelstinettet over kommunegrænserne.

For det tredje har Hans Chr. Schmidt rejst land og rige rundt til en række dialogmøder. Jeg er glad for, at vores folkevalgte viser flaget, lytter og går i dialog med de borgere og brancher, der havde noget på hjertet til møderne.

Og for det fjerde og sidste skal ministeren have stor ros for at have holdt fast i Femern-forbindelsen, der vil komme til at udgøre en vigtig transportkorridor mellem Norden, Øst Danmark og Europa. Det, at ministeren har været meget aktiv overfor de tyske politikere og interessenter, har i høj grad været medvirkende til, at en bred politisk aftale om forbindelse har kunnet indgås.

Skal regeringen hæve sin karakter hos Asfaltindustrien fra et 4-tal til et 7-tal, skal ministeren fortsætte den aktive linje og samtidig skaffe penge til veje. Og det vil sige først og fremmest sikre, at statens Vejdirektorat får forlænget sine bevillinger og at kommunerne får en hjælpende hånd til sin vejvedligeholdelse. Pengene har han – i form af et milliard stort beløb der står og samler støv i Infrastruktufonden. Skal regeringen gøre sig håb om et 10-tal, ja så skal den etablere en Vejfond, der kan sikre en jævn aktivitet, så vi undgår dyr og skadelig stop-go, og at de danske veje kommer op på niveau igen. Og hvis 12-tallet skal inden for rækkevidde, skal den derudover starte en proces, så vi kan få ændret den offentliges budget-praksis, så politikere og borgere kan se værdien af de investeringer vi gør i veje. Modsat i dag, hvor man kan poste millioner i en vej eller lade den forfalde fuldstændigt – uden at nogen af delene kan ses i budgettet.

Jeg ønsker ministeren god sommer, tak for kampen og tak for indsatsen i det forløbne år. Og håber på, at Venstres valgslogan ”NU er det vejens tur” bliver til virkelighed det kommende Folketingsår.
Medlemmer