Stigende priser

Stigende priser6. april 2022

Hullede veje, dårligere trafiksikkerhed og et tilbageskridt for klimaet. Det kan blive resultatet, hvis kommunerne stopper vejarbejder på grund af usikkerhed om priser og råvarer som følge af krigen i Ukraine. Asfaltindustrien opfordrer til at gennemføre planlagte vejarbejder, for det kan blive dyrt at lade være.


En rundspørge fra Asfaltindustrien viser nu, at godt 60 % af kommunerne forventer mindre mængde asfalt udlagt end planlagt på grund af prisstigninger som følge af krigen i Ukraine. Asfaltindustrien vil på den baggrund kraftigt opfordre til, at kommunerne gennemfører planlagte vejarbejder, selv om prisen måske bliver højere. Det er der to grunde til.

For det første koster det 2 – 3 gange så meget at rette op på en forfalden vej i forhold til at vedligeholde i tide. Det kan altså blive dyrt at udskyde vejarbejder, der jo er planlagt af en grund; det være sig at opretholde vejkapitalen, øge trafiksikkerheden, bedre klimaet og fremkommeligheden eller andet.

For det andet kan det, der for den enkelte kommune forekommer fornuftigt, nemlig at udskyde planlagte bygge- og anlægsarbejder, til tingene jævner sig, få alvorlige samfundsmæssige konsekvenser, hvis alle 98 kommuner gør det samtidigt. Det kan i yderste konsekvens kaste tusinder ud i ledighed og medføre lukninger og konkurser.

Asfaltindustrien forstår godt baggrunden for de diskussioner, der lige nu foregår i landets kommuner om, hvordan man håndterer de helt uforudsigelige priser på energi og råvarer. Vi vil i den forbindelse henvise til statens Vejdirektorat, der på Leverandørdagen den 28. marts meddelte, at man holder aktivitetsniveauet uanset den øjeblikkelige turbulente situation. Vi er i dialog med Vejdirektoratet om, hvordan vi håndterer kontrakter juridisk, således at der lettere kan udbydes og bydes selv i disse turbulente tider. Det kan eksempelvis være at indarbejde mekanismer, der giver en mere overskuelig fordeling af risiko, som både køber og sælger kan leve med; en model kommunerne også kan overveje. Endelig bør kommunerne efterspørge løsninger med genbrug og lavere temperaturer som reducerer forbrug af energi og råvarer og som dermed er mindre udsatte for prisudsving.

Asfaltindustrien har skrevet til alle landets kommuner om sagen - læs brevet her.

Læs analysen af det kommunale aktivitetsniveau her.
Medlemmer