Tal om asfalt i Europa

Tal om asfalt i Europa14. februar 2017

Danmark er langt fremme med at genbruge gammel asfalt i ny varmblandet asfalt og til at udnytte ny teknologi til at producere asfalt ved lavere temperaturer end traditionel asfalt.


Den europæiske asfaltforening EAPA har for nylig udgivet sin årlige asfaltstatistik med en masse spændende tal om asfalt fra 30 forskellige europæiske lande. Du kan finde EAPA-folderen ”Asphalt in Figures 2015” her.

Den samlede europæiske asfaltproduktion i 2015 er opgjort til 279 mio. tons og ligger dermed fortsat på et lavt niveau ligesom i de foregående år. Faktisk skal man helt tilbage til midten af 1990’erne for at finde tilsvarende lave tal.

Genbrug af asfalt

Et særligt fokusområdet i EAPA-folderen er asfaltgenbrug, som også er meget højt prioriteret i Danmark. De danske asfaltproducenter har igennem de senere år  investeret millioner af kroner på fabrikkerne for at øge genbruget af gammel knust asfalt i ny varmblandet asfalt. Indsatsen har båret frugt og siden 2013 har asfaltgenbruget i Danmark udgjort næsten 20% af den samlede asfaltproduktion.

Der er dog fortsat et stykke vej op til vores sydlige naboer Holland og Tyskland, som er duksene på genbrugsområdet. I Holland og Tyskland tegnede genbruget sig således for henholdsvis ca. 40% og 25% af den samlede asfaltproduktion.

I Danmark anvender vi i dag ca.  75% af asfaltgenbruget i bærelagene mens kun ca. 25% tilsættes i de mere ædle slidlag. I relation hertil kan nævnes, at slidlagene endda udgør over halvdelen af den samlede asfaltproduktion. Der er derfor fortsat et stort potentiale for yderligere at øge anvendelsen af genbrug ved at øge mængden af asfaltgenbrug i slidlagene. Og det er netop det man pt. fokuserer på i projektet Cirkulær asfaltproduktion i Danmark i et samarbejde mellem industrien, Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening og Teknologisk Institut. Du kan læse mere om projektet her.  

Warm Mix Asphalt - WMA

Et andet tema i EAPA’s folder er den klimavenlige Warm Mix Asphalt (WMA). WMA produceres ved lavere temperaturer end normalt og reducerer derfor CO2-udledningen ved asfaltproduktionen til gavn for miljøet. Med ca. 5% WMA af totalproduktionen i 2015 er Danmark pænt med i førerfeltet på området, der dog ubetinget ledes af Frankrig med en WMA-andel på 15%. Verdens førende nation inden for WMA er USA med en WMA-andel på 33%.

Andre nøgletal

Derudover indeholder EAPA-folderen en lang række andre nøgletal og oplysninger om den europæiske asfaltindustri som forbrug af bitumen, udlagt overfladebehandling, antal asfaltfabrikker m.m.
Medlemmer