Tidligt udbud

Tidligt udbud3. marts 2022

Kommuner kan spare penge på vejarbejde ved at udbyde tidligt. Det skriver adm. dir. i Asfaltindustrien Anders Hundahl i seneste nummer af Stat og Kommune Indkøb


Det er rigtig ærgerligt, hvis nødvendige udbud, som kan komme på plads før jul, først kom-mer langt ind i foråret eller endda sommeren 2022. Sene udbud betyder sen beskæftigelse. Folkene går ledige i starten af året og maskinerne samler støv i garagerne – for så at over-arbejde og køre i døgndrift i slutningen af året. Med tidlige udbud får vi overblik over sæso-nen og kan bedre udnytte maskiner og materiel. Og så er der fordelen for folkene. Asfaltar-bejdere går ofte på dagpenge uden for sæsonen og deres hjemkommuner sparer ydelsen, når arbejdet sættes tidligt i gang.

Derfor er det sund fornuft at få set på bygge- og anlægsplanerne, sætte gang i vejarbejder-ne nu og få mest ud af anlægsmidlerne på den lange bane
Hel hele artiklen her - bladr frem til side 32.
Medlemmer