Trafikforlig 2014 - endelig penge til veje

Trafikforlig 2014 - endelig penge til veje26. juni 2014

2,5 mia. kr. er der på vej til de danske veje som følge af det netop indgåede trafikforlig 2014. Asfaltindustrien er tilfreds med, at vejene nu tilgodeses. Det vil føre til vækst og give flere arbejdspladser.


I Asfaltindustrien er vi tilfredse med, at der endelig kommer penge til vejene i det nye trafikforlig 2014. For Infrastrukturfondens penge er jo de seneste gange er gået til kollektiv transport.
Der er tale om 2,5 mia. kr. – ikke nye penge, men penge der allerede er i Infrastrukturfonden – men dog penge som nu går til en række trængende vejprojekter f.eks. udbygning af Kalundborgmotorvejen.
Vi bemærker os også, at der kommer en pulje til kommunal medfinansiering af veje – højst tiltrængt, for de kommunale veje trænger virkelig til et løft.
Endelig er det positivt, at man udbygger Det Strategiske Vejnet gennem en pulje til fremme af nationale korridorer for vindmølletransporter.
Og sidst men ikke mindst er der ros til aftalen om en pulje til fremme af cykling. Som det hidtil har været tilfældet med cykelpuljen, vil en del af midlerne kunne anvendes til at medfinansiere projekter i kommunerne – igen, det er kommunale veje og cykelstier, der virkelig trænger, så det er godt.
Aftalen omfatter også nye muligheder for brug af meget store lastbiler, modulvogntog. Asfaltindustrien vil på den baggrund undersøge, hvad det betyder for vejsliddet og om det kræver forstærkninger eller udvidelser. Det er vigtigt, at vi på forhånd kender konsekvenserne af muligt øget trafikbelastning, så vi i god tid kan sikre, at de vigtige transporterhverv får de bedst mulige betingelser også på vejområdet.
Alt i alt vil aftale skabe tiltrængt lokal vækst og være til gavn for borgerne. Når det er sagt, så rækker 2,5 mia. kr. ikke lagt, og vi forventer, at der også den kommende tid vil være fokus på veje og vedligeholdelse som i den grad savner nye penge.
Aftalen giver således endelig et løft til vejene, men der er endnu vigtige projekter, der ikke er finansierede. Vi ser f.eks. gerne at man ser på mulighederne for en motorvej på Vestfyn, en Hærvejsmotorvej og en udvidelse af Helsingørmotorvejen for at undgå flaskehalse.

Se forliget her.

Yderligere information:
Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien
40 43 93 70
Medlemmer