Uddannelse

Uddannelse30. juli 2017

Kollektiv uddannelse er bedre for kort uddannede end individuel, mener fagbevægelse og arbejdsgiver.


Forleden kom en ekspertgruppen med forslag til at forbedre voksenuddannelsessystemet. Der argumenteres bl.a. for, at det øger motivationen til livslang uddannelse, hvis den enkelte har en individuel uddannelseskonto der kan trækkes på hele livet. En holdning der også har vundet gehør på Christiansborg.
Men en individuel uddannelseskonto hjælper ikke de kort uddannede. Lad os give et eksempel. For 6 år siden etablerede fagforeningen og arbejdsgiverne Asfaltskolen. Formålet er at sikre, at de kort uddannede på arbejdsmarkedet bliver bedre til at læse, skrive og bruge IT. Skolen er en suc-ces og mange hundrede asfaltarbejdere har fået flere kompetencer og et bedre arbejdsliv - og arbejdsgiverne har fået glade og produktive medarbejdere. Asfaltskolen er finansieret via de uddannelses- og kompetencefonde, som fagbevægelse og arbejdsgivere har sammen.  
Vi er enige i, at de kort uddannede skal løftes. Men det sker ikke gennem en individuel uddannelseskonto, hvor hver især vælger dét, der bliver udbudt. Det sker gennem kollektiv og fokuseret uddannelse aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, der kender medarbejdernes og virksomheder-nes behov, og som kan skabe fornyelse og planlægge langsigtet.

Ovenstående artikel har været bragt i Berlingske og er skrevet af Tom Brandt, 3f, og Anders Hundahl, Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening
Medlemmer