Uddannelse

Uddannelse19. april 2018

Der er udsigt til mere uddannelse i Asfaltindustrien der håber, at kommuner og stat nu bakker op og tænker uddannelse og udvikling af medarbejderne ind, når de udbyder veje.


Mere og bedre uddannelse i sigte

Af Anders Hundahl, adm. dir. Asfaltindustrien

En benhård konkurrencesituation på entreprenørmarkedet og et ensidigt fokus på pris på asfalt fra kommuner og stat, har givet mere asfalt for pengene de senere år. Det er positivt for trafikanterne, for især de slidte kommuneveje lider under et milliardstort vedligeholdelsesefterslæb, og de har haft godt af mere asfalt, der gør vejene sikrere og bedre at køre på. Men det er negativt for medarbejderne i asfaltindustrien, fordi prispresset har gjort det vanskeligere for virksomhederne at finde økonomisk råderum til at uddanne og udvikle medarbejderne.

Og det er negativt for Danmark, der bl.a. lever af en veluddannet arbejdsstyrke. Nu er der imidlertid udsigt til mere og bedre uddannelse. Dels fordi arbejdsmarkedets parter har landet en trepartsaftale sammen med regeringen, der giver mulighed for at sende flere medarbejdere på efteruddannelse; dels fordi Asfaltskolen har fået ekstra penge til at undervise i bl.a. IT og engelsk. Nu er håbet, at kommuner og stat bakker op og tænker i langsigtet værdi, udvikling og miljø frem for kun i pris her og nu.

Trepartsaftale med flere gode tiltag

I 2017 indgik fagbevægelsen, arbejdsgiverne og regeringen en trepartsaftale, der efter pres fra bl.a. Asfaltindustrien indeholdt en længe ønsket lempelse at det såkaldte karenskrav, der gjorde det næsten umuligt for virksomheder med meget vejrlig, som asfaltbranchen, at få penge til uddannelse. For man kunne kun få penge til medarbejdere, der gik fra arbejde til uddannelse; noget nær en umulighed for en branche, hvor mange kan blive hjemsendt p.g.a. vejrlig i december, hvor en sæsonbetonede branche som asfaltindustrien starter vinterens uddannelser. Heldigvis suspenderede trepartsaftalen karenskravet for medarbejdere på overenskomster med bestemmelser om vejrlig. Aftalen gælder frem til 31. december 2021 og bør naturligvis gøres permanent derefter.

Samtidig med lempelsen af karenskravet blev det aftalt at øge lønrefusionen til en række efteruddannelser, bl.a. AMU-kurser, fra 80 % til 100 % af højeste dagpengesats. Det gælder indtil 31. december 2021, og Asfaltindustrien vil også her presse på for, at ordningen gøres permanent.

Asfaltskolen udvides med tilbud om IT og engelsk

I 2011 startede Asfaltindustrien og 3F ”Asfaltskolen” op som et banebrydende projekt, der tilbød alle medarbejdere i asfaltindustrien et kompetenceløft. Projektet var en stor succes, hvor medarbejderne modtog ordblindeundervisning og undervisning i dansk og matematik.

I 2018 og 2019 kan Asfaltindustrien med støtte fra Beskæftigelsesministeriet igen tilbyde ekstra støtte til virksomhederne i arbejdet med medarbejdernes kompetenceudvikling. Og som noget nyt kan medarbejderne denne gang også få undervisning i IT og engelsk.

Asfaltskolen er win win – for medarbejderne og for arbejdsgiverne. For veluddannede medarbejdere er glade medarbejdere og glade medarbejdere er produktive medarbejdere. Desuden er undervisningen med til at sikre, at branchen kan tiltrække og fastholde gode folk, for med undervisningen bliver det muligt at forkorte eller undgå hjemsendelser. Endelig af Asfaltskolen god markedsføring af branchen og virksomhederne.

Mere fokus på værdi end på pris

Så fra arbejdsgiverside har vi altså nu bedre mulighed for at uddanne og udvikle medarbejderne som vi ønsker det. Ikke alene til gavn for medarbejder og os selv. Men også for hele det danske samfund. Vi lever i høj grad i Danmark af at være veluddannede, være produktive og være foran f.eks. inden for miljø.

Nu appellerer vi så til, at kommuner og stat bakker op. Det kan det gøre ved at ændre fokus til blivende værdi - frem for pris her og nu. Med den nye udbudslov er der f.eks. kommet muligheden for at bruge livscyklusomkostning som tildelingskriterium. Vi opfordrer kraftigt alle kommunale og statslige indkøbere til at udnytte denne gyldne mulighed for at skabe blivende værdier.

Sammen kan vi bygge et bedre Danmark!  Ovenstående har været bragt som debatindlæg i Licitationens tema om Asfalt og Veje den 12. april
Medlemmer